נכות מעבודה ובני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה

 ItemsList

02.01.2023 : עדכון גמלאות נפגעי עבודה ינואר 2023
28.02.2022 : הוספת סעיפי ליקוי פיברומאלגיה
14.05.2020 : חוזר נכות מעבודה - חזרה הדרגתית לשיגרה 106.2020 (002)
24.03.2020 : חוזר 104 טיפול בתביעות נפגעי עבודה - משבר הקורונה 240320 כולל הבהרות וועדות
16.03.2020 : חוזר טיפול בתביעות נפגעי עבודה - משבר הקורונה 16.3.20 (005)
16.02.2020 : חוזר שינויים בשיעורי גמלאות נפגעי עבודה 2020
08.05.2017 : חוזר הטרדה מינית מעודכן 23.12.2020
31.01.2017 : חוק ההסדרים 2017-2018
02.11.2016 : הגשת תביעה ראשונה לנכות מעבודה באמצעות אתר האינטרנט הכללי של המוסד לביטוח לאומי
20.04.2016 : הזנת חשבון בנק באינטרנט חוזר 76 25.2.16
06.01.2016 : חוזר משותף - השפעת מעמד ידועים בציבור על זכויות וחובות בביטוח לאומי
11.10.2015 : ביקורת גביה אוטומטית בנכות מעבודה
09.07.2015 : ניכוי חוב מענק שהפך לקצבה 2.7.15
09.07.2015 : ציר זמן - שקיפות נכות מעבודה
02.07.2015 : הטבות שכר בתקופת חופשת לידה וחופשה ללא תשלום
24.06.2015 : רענון הנחיות למבחן תאונות בדרך לעבודה ובחזרה ממנה
24.06.2015 : נהלי מחלקות נפגעי עבודה - הבהרות - לחוזר הנחיות למבחן תאונות בדרך לעבודה וחזרה ממנה - חוזר נפגעי עבודה 2015 - 64
18.06.2015 : תעודות נכה לנפגעי עבודה חוזר 58
16.06.2015 : פגימות מרובות באצבעות הידיים 31.3.15
16.06.2015 : חוזר 62ביטוח בריאות תדריך לפקיד תביעות 5.5.15
16.06.2015 : חוזר 60 חישוב קצבה שלא תעלה על מאה אחוז 15.3.15
26.02.2015 : פסקי דין מנחים לטיפול בתביעות לליקוי שמיעה וטנטון
19.01.2015 : חוזר לסניפים טיפולים אלטרנטיביים - טיפול רפואי 31 12 2014
06.11.2014 : החזר ביטוח בריאות למקבלי קצבת נפגעי עבודה 6.11.14
22.07.2014 : קשר סיבתי 1.7.14
27.05.2014 : חוזר אופן הגשת תביעות ומסמכים
26.05.2014 : חוזר העלאת גמלאות נפגעי עבודה ינואר 2014
26.05.2014 : חוזר 42 דיון מחדש - תקנה 36 ו - 37.doc 15.9.2013
26.05.2014 : חוזר מעודכן תעודות נכה למוגבלים 30.3.2014
16.04.2012 : חוזר סוכרת עם סיבוכים (2) (2) (2) (2)
12.02.2012 : תהליך אוטומטי של ייזום הגשת תביעות לדמי מחיה אינטרט אוגוסט 2011
12.02.2012 : חוזר בנושא תקנה 15 מיום 1 במרץ 2011 אינטרנט
06.09.2011 : חוזר תקנה 18א - נוהל לטיפול בתביעה לנכה נזקק
05.04.2011 : קביעת דרגת נכות על פי סעיף 37(10)(ב) למבחנים
04.01.2011 : קביעת אחוזי נכות עבור מספר פגימות באותה אצבע
09.12.2010 : ערעור הנפגע
07.12.2010 : קביעת דרגת נכות בגין אוטם בשריר הלב
24.11.2010 : קביעת דרגת נכות בשבר חוליה בעמוד שדרה כאשר קיימת הגבלת תנועות בעמוד השדרה
03.01.2010 : תדריך לרופא נפגעי עבודה
27.07.2008 : תיקון ברשימת המבחנים - הוספת סעיפי ליקוי (5)
29.05.2008 : ערעור לבית הדין בעקבות ערעור המוסד על החלטת ועדה רפואית בדרג ראשון
10.01.2008 : תביעה לדיון מחדש לפי בקשת הנפגע נוהל הגשת תביעה - חוזר מעודכן
25.12.2007 : ניכוי דמי ביטוח הדדי למקבל קצבת נכות מעבודה
01.11.2007 : התנהלות המוסד בדיון בוועדה רפואית - שינויים בתהליכי בקרת תקינות על החלטת ביניים (2)
16.09.2007 : תקנה 12 לתקנות בדבר קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה - סמכויות פקיד התביעות
27.05.2007 : דרישת עוד לקבל חומר גלם של אבחון נוירופסיכולוגי
24.07.2006 : הנחיות לטיפול מהיר בתביעות של נכים קשים ועובדים זרים - מסלול ירוק
14.05.2006 : ביטוח חיים הדדי לחברי ארגון נכי תאונות עבודה
26.04.2006 : עדכון נהלים בעבודת הועדות הרפואיות
25.04.2006 : תשלום גמלה לנפגעי עבודה בדרגת נכות 9 אחוז ומעלה
27.03.2006 : מעמד החלטת ביניים של וועדה רפואית בקביעת דרגת הנכות הסופית
11.09.2005 : ייזום תשלום מקדמה על חשבון קצבת נכות מעבודה
08.09.2005 : טיפול בתביעה להכרה כנכה נזקק במקביל לדיון בוועדה רפואית לעררים
02.05.2005 : חישוב תקופת השיהוי בזכאות לקצבת נכות מעבודה
22.08.2004 : תנאים לויתור על טענת מאורע אחד בכפל נכות נפגעי עבודה
15.10.2001 : תקנה 17
11.04.1995 : מסירת מידע למבוטח על האפשרות להסיר ערר