קבוצות תמיכה ושירות מתנדבים


אגף השיקום מארגן קבוצות תמיכה טיפוליות לאלמנים/ות ולהורים שכולים המיועדות לסייע למשתתפים בהתמודדות עם הקשיים המתעוררים בעקבות האובדן. הקבוצות פועלות ברוב הסניפים, וקיומן מותנה במספר המשתתפים.
כמו כן מפעיל אגף השיקום מתנדבים למתן סיוע ותמיכה רגשית למשפחות השכולות.

לפרטים על קבוצות התמיכה.
לפרטים על שירות המתנדבים.