הגשת תביעה לתגמולים


בני משפחה של נספים בפעולות איבה זכאים לתגמולים, לשיקום ולהטבות. 
סכום התגמולים וההטבות נקבע בהתאם לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה.

עובדי מחלקות שיקום ונפגעי פעולות איבה יוצרים קשר עם המשפחות מיד לאחר הפיגוע, כדי לתת להן ייעוץ והדרכה למימוש זכויותיהם.

כדי שתיבדק זכאותך לתגמולים והטבות כבן משפחה, עליך למלא "תביעה לתגמול למשפחות הנספים" 
את התביעה והמסמכים עליך לשלוח לסניף הקרוב למקום המגורים באחת מהדרכים הבאות:

אם הנפטר השאיר אלמן או אלמנה וגם הורים, על כל תובע להגיש תביעה בנפרד.

מועד הגשת התביעה

  • את התביעה לתגמול יש להגיש בתוך שנה  מיום הפגיעה. תביעה שתוגש באיחור, תאושר לתקופה רטרואקטיבית של 12 חודשים ממועד ההגשה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכויותיכם לתגמולים.
  • התביעה מותנית  באישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון. רק לאחר שהרשות המאשרת תיקבע כי הפגיעה מוכרת כפגיעת איבה, יטפל הביטוח הלאומי בזכויותיכם.
  • אם תביעתכם לא אושרה בידי הרשות המאשרת, אתם רשאים להגיש ערעור בכתב לוועדת העררים, בכתובת: 
    בית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל אביב 6423901. החלטת הוועדה לעררים היא סופית.