תגמולים להורים שכולים


להורים שכולים משולם תגמול חודשי, בהתאם להרכב המשפחה, ללא קשר לגובה הכנסותיהם.

לבירור סכום התגמול המגיע לכם היכנסו למחשבון.

לבדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת היכנסו למחשבון.
 

שיעור התגמולים להורים שכולים 

לזוג הורים משולם תגמול בשיעור 80.6% ממשכורתו של עובד מדינה בדרגה 19 בדירוג המנהלי - 8,767.42 ש"ח
להורה יחיד משולם תגמול בשיעור של 80% מהתגמול המשולם לזוג הורים - 7,013.93 ש"ח

הורים שהוכרו בגין שכול של יותר מילד אחד יקבלו תגמול בשיעור 200% (בהתאם למצבם המשפחתי).
סכומי התגמול משתנים לפי השינויים במשכורות של עובדי המדינה, או לאחר שמתברר, בבדיקה הנערכת פעם ב-6 חודשים, שסכום התגמולים נשחק לעומת השכר הממוצע של עובדים בשירות הציבורי-קהילתי.

תוספת תגמול עבור אחים של הנספה

תוספת תגמול משולמת עבור כל אח/ות של הנספה עד גיל 22 שההורה השכול  מכלכל אותם, בהתאם לפירוט הבא:
  •  עבור אח אחד או אחות אחת - 20% מהתגמול המשולם לזוג הורים - 1,753.48 ש"ח .
  •  עבור כל אח/ות נוספים - 11% מהתגמול המשולם לזוג הורים - 964.42 ש"ח .
  •  

סכום התגמולים להורים שכולים:

החל ב- 01.01.2024
מספר ילדיםזוג  הוריםהורה יחיד
08,767.42 ש"ח 7,013.93 ש"ח
 110,520.9 ש"ח 8,767.41 ש"ח
 211,485.32 ש"ח 9,731.83 ש"ח
 312,449.74 ש"ח 10,696.25 ש"ח
 413,414.16 ש"ח 11,660.67 ש"ח
 514,378.58 ש"ח 12,625.09 ש"ח
 615,343 ש"ח 13,589.51 ש"ח
 716,307.42 ש"ח 14,553.93 ש"ח
 


תגמול להורה שכול אלמן

הורה שכול שמצבו המשפחתי אלמן, והגיע לגיל פרישת חובה (גיל 67 לגבר ואישה), יקבל תוספת למימון צרכים מיוחדים בסכום של 1,452 ש"ח בחודש.

כאשר הורים מקבלים תגמול לזוג הורים שכולים, ואחד מהם נפטר, ההורה השכול שהתאלמן ימשיך לקבל תגמול לזוג הורים שכולים, למשך שלושת החודשים שלאחר הפטירה . לאחר מכן, יופחת התגמול לתגמול להורה יחיד. כאשר יגיע ההורה השכול לגיל פרישת חובה (גיל 67) , תשולם לו אוטומטית התוספת למימון צרכים מיוחדים.

תגמול מחוסר פרנסה להורים שכולים

הורים שכולים שהכנסותיהם מכל מקור שהוא - למעט קצבת אזרח ותיק, קצבת שאירים עד גובה קצבת אזרח ותיק, קצבת ילדים, תשלומים תקופתיים המתקבלים כפיצוי על נזקי בריאות שנגרמו בשל רדיפות הנאצים, קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי, קצבת נכות המשולמת על פי חוק הנכים (חוץ מתשלומים מיוחדים) וקצבה המשולמת על פי חוק משפחות החיילים - אינן עולות על 500 ₪ לחודש לזוג או 400 ₪ לחודש להורה יחיד - יהיו זכאים לתוספת לתגמול החודשי.

סכום התוספת לזוג הורים: 1,120.99 ש"ח

סכום התוספת להורה יחיד: 1,401.87 ש"ח


תגמול להורה שכול הנשוי לבן זוג שאינו שכול

התגמול שמשולם להורה השכול הוא בשיעור התגמול המשולם לזוג הורים שכולים, אולם ההטבות הנלוות לתגמול הן להורה השכול בלבד, ולא משולמות הטבות עבור בן הזוג שאינו שכול.

  • אם נפטר ההורה השכול -  לבן הזוג שאינו שכול ישולם תגמול המשולם לזוג הורים שכולים - 8,767.41 ש"ח  במשך 3 חודשים (מהחודש שלאחר חודש הפטירה).
  • אם ההורה השכול שנפטר היה נשוי לפחות 3 שנים לפני פטירתו לבן זוג שאינו שכול - יהיה בן הזוג זכאי לתגמול בסכום ההפרש שבין הכנסתו לבין התגמול המשולם להורה יחיד- 7,013.93 ש"ח ,  בתנאי שלא נישא מחדש.
  • אם ההכנסה של בן הזוג (מכל מקור שהוא) מגיעה לסכום התגמול ליחיד או גבוהה ממנו - לא ישולם לבן הזוג תגמול כלשהו.

תגמול להורים שכולים שנפרדו

הביטוח הלאומי רשאי לשלם לכל אחד מההורים השכולים שנפרדו תגמול המגיע להורה יחיד (80% מתגמול המשולם לזוג הורים).