ועדת חריגים להטבות וועדה לפנים משורת הדין


במסגרת ההטבות הניתנות למשפחות השכולות, הוקמו שתי וועדות חדשות. מטרת הוועדות היא לבחון ולהעניק זכאות להגדלת תעריף של הטבות, וכן לבדוק זכאות לסיוע כספי באופן חריג לבני משפחות שכולות. הזכאות נבחנת בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.

בני משפחות שכולות המעוניינים שוועדה תבחן זכאותם לסיוע החריג ימלאו בקשה לוועדת חריגים או לסיוע לפנים משורת הדין (טופס בל/596). את הטופס יש להגיש אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, בצירוף המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.​

להסבר נוסף בנושא הקמת הוועדות, באפשרותך לעיין בהפניה למשפחות השכולות. וגם בתדריך וועדת חריגים להטבות ובתדריך וועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין.