תגמולים ומענקים ליתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה


יתום ששני הוריו נספו בפעולת איבה, יהיה זכאי לתגמולים והטבות מכוח הורה אחד, לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. לצורך קבלת התגמולים וההטבות, יש להגיש "תביעה לתגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה" בל/582
את התביעה והמסמכים עליו לשלוח לסניף הקרוב למקום המגורים באחת מהדרכים הבאות:

יתום עד גיל 21 זכאי לקצבת שאירים מכוח ההורה השני, לפי חוק אזרח ותיק ושאירים.
לקבלת הקצבת שאירים עליו להגיש תביעה לקצבת שאירים בסניף המטפל.

לבדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת היכנסו למחשבון.

תגמול חודשי

סכום התגמול ליתום ששני הוריו נספו בפעולת איבה מחושב באחוזים ממשכורתם של עובדי מדינה בדרגה 19 בדירוג המנהלי,
ומצורפות אליו הטבות סוציאליות כגילום חודשי.

סכום התגמול:

 • ליתום עד גיל 18 - 5,743.88 ש"ח (החל ב- 01.07.2023)
 • ליתום מגיל 18 ואילך - 9,986.76 ש"ח (החל ב- 01.07.2023)

מענקים לכיסוי הוצאות אבל וקבורה

מענקים ייחודיים ליתומים משני הורים

מענק התארגנות

ליתומים משני הורים שמלאו להם 18 שנים, המענק משולם באופן אוטומטי, ואין צורך להגיש בקשה. אם התייתם לפני גיל 18, ישולם המענק בהגיע היתום לגיל 18. סכום המענק - 83,600 ש"ח.

מענק נוסף למי שהתייתם לפני 1.10.2000

מענק נוסף בסך 200,000 ש"ח משולם ליתום משני הורים אשר התייתם לפני 1.10.2000.
המענק משולם באופן אוטומטי על ידי אגף נפגעי פעולות איבה.

מענק דיור

לפירוט הזכאות למענק דיור ליתום לחץ כאן  

שימו לב, יתום שלא זכאי למענק דיור עקב גילו או מצבו המשפחתי, יהיה זכאי למענק לרכישת דירה ראשונה/החלפת דירה או כיסוי חוב משכנתא, בגובה הסיוע המשולם לאלמנה ללא ילדים, או למענק שיפוצים.

הטבות בעניינים רפואיים

לרשימת ההטבות בנושאים רפואיים לחץ כאן.

לקבלת ההטבות אתה מתבקש להגיש בקשה למחלקת השיקום בסניף המטפל.
שימו לב, בהטבות הרלוונטיות מצויין במפורש שההטבה מיועדת ליתומים ששני הוריהם נספו בפעולות איבה.

ניידות, רכב ולימודי נהיגה

סיוע בענייני רכב

לקבלת ההטבות בנושאי רכב אתה מתבקש לפנות מראש למחלקת שיקום בסניף המטפל בך.

לימודים

השתתפות בהוצאות לימודים וחוגים (עבור היתום עצמו):

 • עבור יתומים בכיתות א'-ו', מענק בסך 1,720 ש"ח בשנה.
 • עבור יתומים בכיתות ז'-ט', מענק בסך 2,040 ש"ח בשנה.
 • עבור יתומים בכיתות י'-י"ב, מענק בסך 2,520 ש"ח בשנה.
המענק משולם באופן אוטומטי, בתגמול החודשי בסמוך לתחילת שנת הלימודים.

שיקום

לקבלת הסיוע בנושאים הבאים, עליך להגיש בקשה למחלקת השיקום בסניף המטפל בך:

שיקום מקצועי

הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה - יתום משני הורים, זכאי מגיל 18 ומעלה, למימון אבחון מקצועי, מכינה והכשרה מקצועית עד שיסיים את לימודי המקצוע, או למימון לימודים להשכלה גבוהה עד לקבלת התואר הראשון. המימון כולל השתתפות בשכר לימוד ומענק שנתי לספרים.

יתום המקבל תגמול חודשי אינו זכאי לדמי מחיה בתקופת הלימודים.

שיקום תעסוקתי

יתום משני הורים זכאי לסיוע בהשמה בעבודה, באמצעות מחלקת השיקום בסניף המטפל.

שיקום כלכלי לעסק עצמאי

יתום משני הורים, שלא מימש את זכאותו לסיוע בלימודים, והוא מבקש להקים עסק או לבסס עסק עצמאי קיים - זכאי להלוואה,
בכפוף לשיעורי ההלוואות המקסימליות שנקבעים מעת לעת. 
סכום ההלוואה: 
 • הלוואה לעסק ראשון - 103,446 ש"ח
 • הלוואה לביסוס עסק קיים - 22,120 ש"ח

שונות

 • למידע על מענק בר/בת מצווה ומענק נישואין לחץ כאן
 • למידע על הטבות נוספות לחץ כאן 

הטבות המוענקות מגופים אחרים

מקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי זכאים להטבות והנחות במוסדות וארגונים כמו עירייה, חברת חשמל, רשות המים ועוד.

לרשותך מחשבון לבדיקת ההטבות המגיעות לך.

פרטים חשובים אחרים

 • על-פי החוק, הביטוח הלאומי לא משלם כמה תגמולים עבור פרק זמן אחד. לפיכך, אם אתה זכאי גם לתגמול חודשי וגם לדמי מחיה מאגף השיקום, עליך לבחור בין התגמולים.
 • הטבות המשולמות ליתומים מפעולות איבה ומשמשות לאותה המטרה, כגון שיעורי נהיגה, מענק התארגנות ליתום ומענק התאלמנות לאלמנה, מענק דיור ועוד - ההטבה שתשולם ליתום תהיה בסכום שנקבע ליתום איבה או בסכום שנקבע לאלמנת איבה - הגבוה מבין השניים.

ארגון נפגעי פעולות איבה

הארגון פועל כעמותה והוא מייצג את נפגעי פעולות האיבה (נכים ומשפחות נספים) על פי החוק.
מטרות הארגון הן לשמור על זכויות משפחות הנספים ולשפרן, וכן להציג ולייצג את ענייניהם בפני המוסדות השונים.

יתומים הזכאים לתגמולים חודשיים על-פי חוק נפגעי פעולות איבה, זכאים להתקבל כחברים בארגון.
לחברים בארגון ינוכו דמי חבר חודשיים מהתגמול החודשי, בתום 60 ימים מיום אישור התביעה. 
דמי החבר יועברו לחשבון הארגון.

כתובת הארגון:
רח' בית האורן 9, תל אביב 67319
טל' 03-6884729
פקס 03-6884724
כתובת דואר אלקטרוני: irgun@irgun.org.il

ערעור על החלטות הביטוח הלאומי

אם הביטוח הלאומי דחה את תביעתך, אתה רשאי לפנות לבית הדין האזורי לעבודה ולהגיש תביעה נגד ההחלטה.   
את הערעור יש להגיש בתוך 12 חודשים מהיום שנמסרה לך החלטת הביטוח הלאומי.