קול קורא להגשת בקשה לתמיכה בנושא הנצחה קבוצתית לשנת 2020


אגף נפגעי פעולות איבה בביטוח הלאומי קורא לרשויות מקומיות, למוסדות ציבור ולעמותות להגיש בקשה לקבלת תמיכה כספית למטרת הנצחה קבוצתית לזכר חללי פעולות האיבה. 
 
התמיכה תינתן לצורך הקמת מיזמים כגון; הקמה או שיפוץ אנדרטה, חדר זיכרון, כתיבת ספר, הפקת סרט וכדומה.

הזכאות וסכום הסיוע הכספי יקבעו על ידי ועדת תמיכות להנצחות קבוצתיות לחללי פעולות האיבה.

מידע נוסף על התמיכה והקריטריונים ניתן למצוא במסמך הנחיות להגשת בקשה בנושא תמיכה להנצחה קבוצתית שנת 2020.

איך מגישים בקשה לתמיכה?

כדי להגיש בקשה לתמיכה יש למלא טופס בקשת תמיכה להנצחה קבוצתית לשנת 2020 (בל/373).
את טפסי הבקשה יש להעביר באמצעות שליח לכתובת:
המוסד לביטוח הלאומי, אגף נפגעי פעולות איבה
רחוב הצבי פינת ירמיהו, ירושלים
יש לציין על גבי המעטפה "לידי וועדת תמיכות להנצחה קבוצתית לחללי פעולות איבה"

שימו לב, את הבקשה יש להגיש עד לתאריך 17.8.2020 בשעה 12:00. בקשות שיגיעו לאחר מועד זה לא יידונו ויוחזרו לשולח.

שאלות ובירורים

לבירורים ניתן לפנות לאגף נפגעי פעולות איבה:
  • דואר אלקטרוני galitbn@nioi.gov.il
  • טלפון 6463223–02 בימים שני ורביעי מ-13:00 עד 15:00.
  • פקס 02-5382417