קול קורא להגשת בקשה לתמיכה בנושא הנצחה קבוצתית לשנת 2021


אגף נפגעי פעולות איבה קורא לרשויות מקומיות ולמוסדות ציבור להגיש בקשה לקבלת תמיכה כספית, למטרת הנצחה קבוצתית של חללי פעולות האיבה. 
 
התמיכה תינתן לצורך הקמת מיזמים שאינם מתכלים, של שני חללי פעולות איבה ויותר, כגון; הקמה או שיפוץ אנדרטה, חדר זיכרון, כתיבת ספר, הפקת סרט וכדומה.
ניתן להגיש בקשה בעבור פרוייקט הנצחה אחד בלבד.

הזכאות לתמיכה וסכום הסיוע ייקבעו על ידי ועדת תמיכות להנצחה קבוצתית של חללי פעולות האיבה, על פי הקריטריונים והנהלים המפורטים במסמך ההנחיות בקשת תמיכה בנושא הנצחה קבוצתית לשנת 2021.

איך מגישים בקשה לתמיכה?

יש למלא טופס בקשת תמיכה להנצחה קבוצתית לחללי פעולות איבה לשנת 2021 (בל/373).
את טופס הבקשה יש להעביר באמצעות שליח לכתובת:
המוסד לביטוח לאומי, אגף נפגעי פעולות איבה
רחוב הצבי 11 פינת ירמיהו, ירושלים
יש לציין על גבי המעטפה "לידי ועדת תמיכות להנצחה קבוצתית לחללי פעולות איבה"

שימו לב,  את הבקשה יש להגיש עד לתאריך 14.9.2021, ח' בתשרי תשפ"ב, בשעה 12:00. 
בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יידונו ויוחזרו לשולח.

שאלות ובירורים

לבירורים ניתן לפנות לאגף נפגעי פעולות איבה בערוצים האלה:
  • דואר אלקטרוני  galitbn@nioi.gov.il (מיועד לשאלות ובירורים בלבד. אין להגיש בקשות לתמיכה באמצעות דואר אלקטרוני זה).
  • טלפון 6463223–02 בימים שני ורביעי מ-13:00 עד 15:00.
  • פקס 02-5382417