הגשת תביעה


לקבלת שיקום מקצועי, עליך להגיש תביעה לשיקום מקצועי למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. ניתן למלא את התביעה באופן מקוון באתר ולשלוח עם כל המסמכים ישירות לסניף.

חשוב לדעת!

זכאותך לשיקום מקצועי תיבדק רק אם הגשת גם תביעה לשאירים. לכן אם עדיין לא הגשת תביעה לשאירים יש להגיש אותה במקביל לתביעה לשיקום מקצועי.