תנאי זכאות


אלמנים ואלמנות, המקבלים קצבת שאירים או שבן זוגם נפטר מתאונת עבודה,  עשויים להיות זכאים לשיקום מקצועי במידה והם עומדים בתנאים הבאים:

  • חסרי מקצוע או שאינם יכולים להתפרנס ממקצועך כדי מחייתם.
  • זקוקים להסבה מקצועית עקב ההתאלמנות.
  • אינם זכאים להכשרה מקצועית לפי חוק אחר.
  •  מתאימים לדעת פקיד השיקום להכשרה מקצועית, בשים לב לרמת השכלתם, למצב בריאותם ולכושרם הגופני.