תשלום דמי מחיה ותשלומים נוספים


במהלך לימודיך בהכשרה המקצועית ישלם לך הביטוח הלאומי את התשלומים האלה (נוסף על קצבת השאירים או קצבת התלויים):
  • דמי מחיה
  • שכר לימוד, ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר
  • הוצאות נסיעה ולינה
  • שירותי תמיכה והנגשה
  • מקדמת שיקום

דמי מחיה 

בתקופת הלימודים בהכשרה המקצועית אתה/את זכאי/ת, נוסף על הקצבה המשולמת לך, גם לדמי מחיה מדי חודש.
סכום דמי המחיה נקבע בהתאם למספר שעות הלימוד בשבוע (מינימום 9 שעות בשבוע), מספר הילדים התלויים בך והמרחק ממקום המגורים למקום הלימודים. דמי המחיה משולמים בכפוף לדיווח חתום של דוח נוכחות חודשי.
 
 
סכום דמי המחיה הוא בשיעור של 25% - 50% מהשכר הממוצע במשק.

תשלומים נוספים

נוסף על דמי המחיה אתה/את זכאי/ת להחזר של שכר לימוד, נסיעות בתחבורה ציבורית, ספרים ומכשירי לימוד ושיעורי עזר בהתאם לצורך. אם מקום הלימודים מרוחק ממקום מגוריך יותר מ-40 ק"מ, ואתה/את לן/ה מחוץ לביתך לצורך הלימודים, אתה/את זכאי/ת להשתתפות בהוצאות הלינה. הכול לפי התקנות והסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.

שירותי הנגשה ותמיכה בלימודים

לאנשים שיש להם נכויות קשות המגבילות את נגישותם ללימודים, יצרנו שירותי הנגשה ותמיכה, שיקלו עליהם את תהליכי הלמידה, כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות.

מקדמה על חשבון קצבת שאירים או קצבת תלויים

קיימת אפשרות לתשלום מקדמה על חשבון הקצבה המשולמת לך, וזאת לצורך ביצועה של תוכנית השיקום שלך. 
סכום המקדמה ותנאיה הם על פי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.