תשלום דמי פגיעה לנפגע בחוץ לארץ


אם אתה תושב ישראל ונפגעת בעבודה בחוץ לארץ, ומתקיימים בך תנאי הזכאות לגמלאות נפגעי עבודה, עליך לשלוח תביעה לדמי פגיעה אל המוסד לביטוח לאומי ישירות או באמצעות הקונסוליה של ישראל בארץ שבה אתה שוהה.

דמי הפגיעה ישולמו לזכות חשבון הבנק שלך בישראל (לפי הרשום בתביעתך).