דמי פגיעה למי שנדבק בקורונה במקום העבודה


הגעת לדף בארכיון. המידע נוגע לתקופת משבר הקורונה.


מרבית המקרים של הידבקות במחלת הקורונה הם בבית ובשעות הפנאי. יחד עם זאת, ​מי שנדבק בקורונה בסבירות גבוהה במקום העבודה- יכול להיות מוכר כנפגע בעבודה.

מי שיוכר כנפגע בעבודה בעקבות המחלה, יקבל דמי פגיעה מעבודה עבור הימים שלא עבד בזמן שהיה חולה בקורונה, לתקופה של עד 91 ימים.

שים לב, שיתוף פעולה שלך בחקירה האפידמיולוגית של משרד הבריאות חשוב ביותר, וככל שהוא יהיה מפורט יותר, כך הוא יסייע לנו למצות את זכויותך במסגרת הטיפול בתביעתך.

אם חלילה תישאר לך נכות כתוצאה ממחלת הקורונה, תוכל להיות זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם לנכות שנקבעה לך.
לצורך כך, יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (בל/200). לאחר הגשת התביעה תוזמן לוועדה רפואית שתיקבע את דרגת הנכות. אם תהיה זכאי למענק או לקצבת נכות מעבודה, סכום התשלום ייקבע בהתאם להכנסתך לפני הפגיעה. למידע נוסף לחץ כאן. 

​הגשת תביעה לדמי פגיעה

לבדיקת זכאות יש להגיש לנו תביעה לדמי פגיעה (יש למלא את הטופס כ"פגיעה בעבודה" ולא כמחלת מקצוע). 
כדי למנוע עיכובים מיותרים בטיפול בתביעתך, יש לצרף לתביעה את המסמכים לפי העיסוק שלך:
שים לב, השאלונים הם חלק מהמסמכים שיש לצרף לתביעה ואינם מחליפים את טופס התביעה. 

עובד שכיר:

עובד עצמאי:

עובד עצמאי וגם עובד שכיר:

יש לצרף את המסמכים והטפסים של העיסוק שבעקבותיו נדבקת בקורונה.

אם יש בידך את המסמכים הבאים (כולם או חלקם) מומלץ מאוד גם לצרפם לתביעה:

  • צילום הודעת SMS על החשיפה שהתקבלה ממשרד הבריאות או משב"כ או מאפליקציית מגן של משרד הבריאות.
  • צילום דיווח באתר משרד הבריאות על בידוד/מחלה
  • הודעת המעסיק על הצורך בבידוד (במקרה של עובד שכיר).

חשוב לדעת! מי שנכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה קורונה במקום העבודה אך לא חלה בעצמו בקורונה - לא יוכר כנפגע בעבודה.


מידע למעסיק של עובד שנדבק בקורונה