דמי מחיה לילדים


ילד הזכאי לקצבת תלויים או שמשולמת עבורו תוספת קצבת תלויים- זכאי לדמי מחיה אם סיים 8 שנות לימוד חובה, ועיקר זמנו (לפחות 24 שעות בשבוע) מוקדש ללימודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית.
תשלום דמי המחיה לילד מותנה בהכנסותיו (שלא מעבודה) והכנסות הורהו הטבעי, המקבל עבורו את הקצבה. 
סכום דמי המחיה 822 ש"ח (החל ב- 01.01.2022).

ביטוח לאומי שולח לפני פתיחת שנת הלימודים טופס תביעה לדמי מחיה למקבל/ת הקצבה.
יש למלא את הטופס, ולצרף אליו אישור מבית הספר על הלימודים של הילד וכן אישורים על הכנסות ולשלוח אל: תחום נכות מעבודה ותלויים, המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים 91909.
אפשר להגיש את התביעה גם בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.