סכום המענק


החל ב- 01.01.2024

הילדים הזכאים למענק וסכום המענק בשנת הלימודים תשפ"ה :

עבור שנת הלימודים  תשפ"ה ישולם המענק (באוגוסט 2024) לילדים שנולדו בתקופה מ- 1.1.2007 עד 31.12.2018 .
סכום
המענק - 1,137 ש"ח לכל ילד.

הילדים הזכאים למענק וסכום המענק בשנת הלימודים  תשפ"ד :

עבור שנת הלימודים  תשפ"ד שולם המענק (באוגוסט 2023) לילדים שנולדו בתקופה מ- 1.1.2006 עד 31.12.2017 .
סכום
המענק היה - 1,101 ש"ח לכל ילד.

לרשותכם, מחשבון לחישוב סכום מענק הלימודים.

שימו לב, אם הילד לא נולד בתאריכים המזכים במענק, והוא לומד בכיתה א' או י"ב - עשויה להיות זכאות למענק.
יש להעביר לנו אישור לימודים כדי שנבדוק את זכאותו למענק לימודים.