הנאה מובילה להנעה - שיפור יכולת הקשיש המוגבל בתפקוד


מוגשים לפניכם שני סרטים קצרים המתארים את תחילת ההתקשרות מול חוק ביטוח סיעוד וקבלת מטפלת לבית הקשיש.


הסרטים מוצגים מנקודת מבט של הזקן המוגבל ובני משפחתו.
קבלת סיוע מטעם חוק ביטוח סיעוד, רצוי שתהיה נקודת מפנה חיובית והזדמנות לשינוי המאפשרת מחד שימור יכולות קיימות ומאידך, קבלת סיוע על פי הצרכים.
בסרטים מתוארים שני מצבים שונים המובחנים על פי רמת מוגבלות הזקן ובהתאם לאפשרות לשמר יכולות.
אנו מקווים כי תפיקו את המרב מהסרטים לטובת הזקנים ובני משפחותיהם.