מדריך למילוי טופס דין וחשבון


סרטון הדרכה למילוי טופס אשר משמש לפתיחת תיק גבייה במוסד לביטוח לאומי ולהודעה על שינויים.

לצפייה בסרטון​