אפשר לצאת לעבוד ועדיין להמשיך לקבל קצבת נכות


סרטון הדרכה המסביר כיצד ניתן ללעבוד ולהמשיך לקבל קצבת נכות כללית.

צפייה בסרטון