מדריך לנבדק בועדה רפואית


סרט הדרכה למוזמנים לוועדות רפואיות הכולל הסבר על הוועדה הרפואית והמסמכים שיש לצרף.

צפייה בסרטון