דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

מילון מונחים - גיל הפרישה

גיל הפרישה הוא הגיל שבו תהיו זכאים לקצבת זקנה, בתנאי שהפסקתם לעבוד או שהמשכתם לעבוד והכנסתכם מעבודה אינה עולה, או עולה במעט על הסכום המרבי לעניין זה שנקבע בחוק; ואם יש לכם הכנסה שלא מעבודה, כגון הכנסה מנכסים או מריבית על השקעות - בתנאי שהכנסתכם זו אינה עולה, או עולה במעט על הסכום המרבי לעניין זה שנקבע בחוק. 
ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון.

גיל הפרישה נקבע בהתאם למין ולתאריך הלידה, כפי שמפורט בטבלאות הבאות:

 גיל הפרישה לגברים 

תאריך הלידה

גיל הפרישה

מתאריך

עד תאריך

    -

6/1939 

65

7/1939

8/1939

65 ו–4 חודשים

9/1939

4/1940

65 ו–8 חודשים

5/1940

12/1940

66

1/1941 

8/1941

66 ו–4 חודשים

9/1941

4/1942

66 ו–8 חודשים

5/1942

ואילך

67

 

גיל הפרישה לנשים

תאריך הלידה

גיל הפרישה 

מתאריך

עד תאריך

-

6/1944

60

7/1944

8/1944

60 ו–4 חודשים

9/1944

4/1945

60 ו–8 חודשים

5/1945

12/1945

61

1/1946

8/1946 

61 ו–4 חודשים

9/1946

4/1947

61 ו–8 חודשים

5/1947

12/1949

62

נשים שנולדו מיום 1.8.1955 ואילך - גיל הפרישה שלהן יעלה בהדרגה, אלא אם כן יהיה שינוי בחקיקה.
לבדיקת גיל הזכאות שלכן לקצבת זקנה, לרשותכן מחשבון לחישוב גיל הזכאות לקצבת זקנה.

 

 
Please Wait