גיל הפרישה


גיל הפרישה הוא הגיל שבו תהיו זכאים לקצבת אזרח ותיק, בהתאם לעמידתכם במבחן הכנסות. 

ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון.

גיל הפרישה של גברים - 67 שנים.

גיל הפרישה של נשים - 62 שנים.

לרשותכם מחשבון שבאמצעותו תוכלו לדעת את גיל הפרישה שלכם.