סרטונים ולומדות להגשת בקשות לסיוע


לנוחותכם, אנו מציגים לפניכם סרטוני הדרכה למילוי טופס בקשה מקוון לקבלת סיוע מקרנות הביטוח הלאומי:

סרטוני הדרכה

סרטון הדרכה - כתוביות בעברית

סרטון הדרכה - כתוביות בערבית


לומדות

לומדת תכנית הפעלה

לומדת תכנית תשתיות


מדריכים

מדריך להגשת בקשות במערכת מפתח