עמותת גמלאי המדינה בפנסיה תקציבית


​עמותת גמלאי המדינה מאפשרת השתתפות בפעילותיה לגמלאי השירות הציבורי בפנסיה תקציבית בלבד (בסיכום עם האוצר ועל פי התקציבים המועברים אליה בהתאם לסיכום זה). 
שאירים של גמלאי יצטרפו בעתיד הקרוב לגמלאים אלו (הודעה על כך תפורסם במועד).

פעילות העמותה:

במסגרת פעולותיה, העמותה מציעה לגמלאים טיולים בארץ ובחו"ל, נופשונים בארץ, הרצאות, הצגות, כנסים ועוד, כל זאת בהתאם לכללים שנקבעו, שהינם אחידים לכלל גמלאי המדינה בפנסיה תקציבית. 
כללי ההשתתפות בנופשונים:
על פי כללי העמותה, לנופשונים בארץ וטיולים לחו"ל יכולים להצטרף גמלאים לאחר שנתיים מיום פרישתם. 
הגמלאים יכולים להשתתף בנופשון בארץ אחת לשנה, ולטיול בחו"ל אחת לשנתיים. הוראה זו נכונה גם לנופשונים וטיולים הייעודים לגמלאי המוסד המאורגנים על ידי הועד בשיתוף עם העמותה הארצית . 
בפעילויות אחרות של העמותה, כגון טיולים חד יומיים, הצגות, הרצאות ועוד - אין התניה של ותק בפנסיה.
הפעילויות האפשרויות, מתפרסמות בחוברת שנשלחת לגמלאים הרשומים בעמותה אחת לרבעון, ו/או באתר העמותה. 

רישום לעמותה:

טופס הרשמה לעמותה משמש גם לרישום לפעילויות השונות. להורדת הטופס לחץ כאן

את הטופס יש לשלוח בפקס 08-9161004. 
טלפון לבירורים בעמותה: 08-9161002.
אתר האינטרנט של העמותה: www.a-gam.co.il

כתובת המייל של העמותה:  gimlaim@a-gam.co.il

פייסבוק של העמותה  www.facebook.com/agamnpo