28/11/10: פטור מתשלום דמי ביטוח למשרתים בשירות אזרחי על ידי גביה מרוכזת