ביטוח

31.12.2019 : איגרת למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי
31.12.2019 : יישום אמנה בין ישראל ובין רומניה
31.12.2019 : יישום אמנה בין ישראל ובין בולגריה
15.12.2019 : הודעה לעניין חוות הדעת חברה משפחתית-נוסח עדכני (002)
14.11.2019 : משק בית בית כנסת
14.11.2019 : חוזר 1592 - בחינת תושבות - מקבלי גמלאות אוש כולל גמז
10.11.2019 : הודעה לעניין חוות הדעת חברה משפחתית 1
15.07.2019 : חוזר אובדן כושר עבודה
28.05.2019 : שינוי עיסוק עצמאי בדיעבד 2019
27.05.2019 : שינוי מעמד עצמאי לעניין דמי לידה מעודכן 27.5.2019
16.05.2019 : חוזר פטור למתגייס אחרי גיל 21
01.05.2019 : נוהל העברת מידע - חשד ריבוי נישואין
12.03.2019 : קביעת תושבותם של מי שמתגוררים בשטח גדר ההפרדה
04.03.2019 : חוזר תהליך ממוכן להנפקת אישורי זכאות למקבלי נכות כללית
21.02.2019 : הכנסות עובד שכיר פטורות מתשלום דמי ביטוח
21.02.2019 : הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח 2019 (004)
01.01.2019 : הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח 2019 (002)
18.12.2018 : הכנסות מתשר בענף המסעדנות
28.05.2018 : סגירת עיסוק עצמאי בדיעבד
01.05.2018 : צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים
24.01.2018 : מועד בחינת תושבות לבעלי אשרה
22.01.2018 : הכנסות ממערכת סולארית ביתית – לוחות פוטו וולטאים
26.11.2017 : חוזר 1434 - קביעת תאריך הגשת דוח במס הכנסה לצורך התיישנות
31.10.2017 : 1418 גלש - התיישנות חוב בדמי ביטוח בתוך שבע שנים
19.07.2017 : גביית חוב דמי ביטוח בנסיבות מיוחדות
07.06.2017 : קביעת קיומם של יחסי אבהות
19.03.2017 : נוהל עבודה פריסות הבראה וביגוד
27.02.2017 : קביעת הסניף המטפל בבחינת מעמד של בני זוג
22.01.2017 : חברות LLC 2019
04.01.2017 : מקדמות דמי ביטוח מכתב הסבר לאתר
01.01.2017 : ניכוי הוצאות מהכנסת עבודה ניכוי דמי חבר טיפול
06.09.2016 : חוזר חוק ההתיישנות מעודכן
06.09.2016 : חוזר חוק ההתיישנות מעודכן כולל מכתב משה עמית
22.05.2016 : התיישנות תשלום חוב דמי ביטוח והחזר יתרת זכות
31.03.2016 : דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים ממדינות אמנה
11.02.2016 : תקנה 11 -פטור והנחה מתשלום דמי ביטוח לעובד
19.01.2016 : טופס דין וחשבון רב שנתי בל 6101 מקוון
04.01.2016 : שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2016
04.01.2016 : שינויים בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2016
21.10.2015 : טיוב אישורי תקופות ביטוח תקופות עיסוק ופרטי מדווחים
07.10.2015 : עדכון מיום 11-10-15 חיובים על פי הרשאה - הגבלות של בנק ישראל
21.09.2015 : בחינת תושבות של קטין המוחזק שלא על ידי הוריו
18.11.2014 : חיובי דמי ביטוח בריאות התיישנות
21.10.2014 : הצהרות - ידועים בציבור
19.10.2014 : אמנות בין לאומיות
21.09.2014 : תחולת קביעת מועד תושבות לבעלי אשרה מסוג א2 -א4
01.07.2009 : דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים זרים ממדינות האמנה עדכונים