מעסיקים

05.03.2023 : אי רישום ואי תשלום דמי ביטוח- אחראיות המעביד
03.01.2023 : שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2023
01.01.2023 : אגרת למעסיק לשנת 2023
01.01.2023 : אגרת למשלם הפנסיה לשנת 2023
22.09.2022 : חוזר דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה25 בחודש נובמבר 2022
13.03.2022 : דיווח ותשלום בגין הטבות תשלומים חד פעמיים או חודשים לאחר פרישה מהעבודה
02.01.2022 : שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2022
02.01.2022 : איגרת למשלם הפנסיה לשנת 2022
02.01.2022 : אגרת למעסיק לשנת 2022
10.11.2021 : מענק למעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות
17.08.2021 : אמנה לביטחון סוציאלי בין ממשלת ישראל לרפובליקת פולין
09.08.2021 : התיישנות
01.08.2021 : חוזר חלת אוגוסט 2021
19.01.2021 : עובדים בתקופת הבחירות לכנסת ה-24
03.01.2021 : תיקון- שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשת 2021
01.01.2021 : איגרת למעסיק 2021
01.01.2021 : איגרת משלם הפנסיה 2021
04.06.2020 : התיישנות תשלום חוב דמי ביטוח והחזר יתרת זכות בתוך שבע שנים מעסיקים וביטוח
30.01.2020 : עובדים בתקופת הבחירות לכנסת ה-23
07.01.2020 : פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק סיעודי המעסיק עובד זר
01.01.2020 : שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2020
01.01.2020 : איגרת למשלם הפנסיה לשנת 2020
01.01.2020 : אגרת למעסיק לשנת 2020
14.11.2019 : מבוטחים המועסקים בניקיון בתי תפילה
01.09.2019 : איגרת למשלם הפנסיה לשנת 2019 - חובת דיווח תשלום וניכוי ממקבל פנסיה מוקדמת
04.08.2019 : החזר דמי ביטוח במקרים מיוחדים
15.07.2019 : חוזר אובדן כושר עבודה
07.07.2019 : עובדים בתקופת הבחירות לכנסת ה-22
02.07.2019 : משק בית מעסיק סיעודי תיקון (002)
12.03.2019 : דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה-21 בחודש אפריל 2019
21.02.2019 : הכנסות עובד שכיר פטורות מתשלום דמי ביטוח
21.02.2019 : הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח 2019 (004)
01.01.2019 : שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2019
01.01.2019 : איגרת למעסיק לשנת 2019
18.12.2018 : הכנסות מתשר בענף המסעדנות
07.10.2018 : עובדים בתקופת בחירות 2018
24.04.2018 : משק בית מעסיק סיעודי תיקון
01.01.2018 : שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2018
19.07.2017 : גביית חוב דמי ביטוח בנסיבות מיוחדות
14.06.2017 : החזר גביית יתר
19.03.2017 : נוהל עבודה פריסות הבראה וביגוד
28.02.2017 : פקיד השגות דברי הסבר לאתר אינטרנט
01.01.2017 : ניכוי הוצאות מהכנסת עבודה ניכוי דמי חבר טיפול
01.01.2017 : איגרת למעסיק לשנת 2017
12.12.2016 : הקמת הוראות קבע או הרשאה לחיוב חשבון בשידור ישיר לבנקים חוזר מתעדכן
18.08.2016 : יתרות זכות
18.08.2016 : טיפול יתרות זכות של נפטרים
21.06.2016 : חובת שידור טופס 126 ישירות אל הביטוח הלאומי-עדכון לבתי תוכנה, לשכות שירות ומעסיקים
19.06.2016 : שינויים בשכר המינימום החל בחודש יולי 2016
22.05.2016 : התיישנות תשלום חוב דמי ביטוח והחזר יתרת זכות
10.04.2016 : הקמת הוראות קבע או הרשאה לחיוב חשבון בשידור ישיר לבנקים- גלש ומעסיקים חוזר מתעדכן
10.04.2016 : הקמת הוראות קבע או הרשאה לחיוב חשבון בשידור ישיר לבנקים- גלש ומעסיקים חוזר מתעדכן 2
31.03.2016 : דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים ממדינות אמנה
01.01.2016 : איגרת למעסיק לשנת 2016
30.06.2015 : הטבות שכר בתקופת חל''ד וחל''ת
08.03.2015 : שינוי בשכר המינימום - אפריל 2015
02.03.2015 : הבהרות למעסיקים 3-2015
11.01.2015 : בחירות לכנסת ה- 20 שנת 2015
05.01.2015 : שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל מינואר 2015
01.01.2015 : איגרת למעסיק 2015
05.11.2014 : תשלום דיווח שוטף ותשלום חוב מעסיק באתר התשלומים
02.06.2014 : קביעת בסיס וחובות תשלום דמי ביטוח
05.05.2014 : שינוי כללי פריסת שכר
22.04.2014 : הקמת הוראות קבע הרשאה לחיוב חשבון בשידור ישיר לבנקים גלש ומעסיקים
21.01.2014 : שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2014
15.01.2014 : שונו הכללים לביטול הקנסות למדווחים לביטוח הלאומי על שומות ניכויים של מס הכנסה בתוך 60 ימים
14.10.2013 : דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לרשויות המקומיות
20.02.2013 : שינויים בפנקס דיווח ותשלום עבור עובדים במשק בית לשנת 2013
18.02.2013 : סיווג הכנסות של חבר דירקטוריון
18.02.2013 : התיישנות החזרי דמי ביטוח
03.02.2013 : מעסיק שהוא גם ספק של ביטוח לאומי- מניעת פעולות אכיפה וביצוע הסדר תשלומים
24.01.2013 : שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב
03.01.2013 : דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת התשע-עשרה
03.01.2013 : שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2013
05.09.2012 : שינוי בשכר המינימום החל באוקטובר 2012
12.07.2012 : הודעה למעסיקים בנושא שינוי בדיווח דוחות שליליים
06.05.2012 : מענה טלפוני ממוחשב בנושא דיווח עבור עובד במשק בית
16.04.2012 : שינוי בסמכויות הפחתת קנס והצמדה
15.04.2012 : ברור פרטים על קרובי משפחה במערכות הגביה
13.03.2012 : ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מעובד שכיר בגיל הפרישה המקבל קצבת נכות מעבודה או קצבת תלויים
04.03.2012 : שידור קובץ זיכויים- דחיית מועד דיווח
04.03.2012 : wcf העברת דוחות 102 ממערכת השכר באמצעות
01.03.2012 : הודעה על דחיית דיווח קובץ זיכויים
16.01.2012 : שינויים בצורת דיווח הפרשי שכר שליליים החל מינואר 2012
16.01.2012 : שינויים בצורת דיווח הפרשי שכר שליליים החל מחודש ינואר 2012
07.01.2012 : חובת תשלום דמי ביטוח למבוטח המצוי בהכשרה מקצועית
03.01.2012 : שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל בינואר 2012
24.10.2011 : קבלת כספים בעקבות עיקול צד ג לאחר עריכת הסדר תשלומים
29.06.2011 : שינוי בשכר המינימום החל מיולי 2011
28.06.2011 : מבוטח הנמצא במאסר או מעצר תקופה העולה מעל שנה
12.06.2011 : רענון הנחיות בהגשת תביעות מעסיקים ממוכנות להחזרי תגמולי מילואים
06.06.2011 : שינויים באופן דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור מבוטחים בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי
29.03.2011 : שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת 2011
28.03.2011 : תשלום דמי ביטוח לעובדות השוהות בחופשה ללא תשלום
27.01.2011 : חובת דיווח של פרטי העובדים מדי רבעון
19.01.2011 : איגרת לשנת 2011 למעסיק עובדים תושבי ישראל
04.01.2011 : שינויים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות החל בינואר 2011
14.07.2010 : החזר דמי ביטוח למעסיקים בתקנה 22 עבור תקופות קודמות
05.07.2010 : השינויים בדיווח ובתשלום עבור עובדים במשק בית החל מינואר 2010
16.06.2010 : ביטול גביית דמי ביטוח בריאות מקצובת ההבראה שלא שולמה בשנת 2009 לעובדים במגזר הציבורי
08.04.2010 : דרישת אסמכתאות ממייצגים
05.01.2010 : שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל בינואר 2010
05.01.2010 : ניכוי ותשלום דמי ביטוח ממלוא דמי ההבראה על פי חוק ההתייעלות הכלכליתה
24.09.2009 : פס''ד החזר והודעה על תשלומים ששולמו בעת הגשת דוחות אי העסקה
21.09.2009 : נוהל החזר דמי ביטוח במקרים מיוחדים
02.09.2009 : שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל מאוגוסט 2009
06.08.2009 : החזר דמי ביטוח למעסיקים בתקנה 22 ולמעסיקים מאושרים לפי סעיף 343
15.07.2009 : עדכון להוראה 313 מעבידים סמכויות להפחתת קנס והצמדה
27.05.2009 : פתיחת תיק משק בית לתקופה רטרואקטיבית
16.04.2009 : שינויים בדין וחשבון של הקיבוץ והמושב שיתופי‏
11.02.2009 : חובת דיווח למוסד לביטוח לאומי בתוך 60 יום מקבלת שומת ניכויים של רשות המסים
27.01.2009 : דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה-18
21.01.2009 : שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל מינואר 2009
20.01.2009 : תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה שנקבעה בחוק
01.01.2009 : הבהרות בנושא פריסת תשלום נוסף
25.12.2008 : טיפול עובדי המוסד בקרוביהם בנושאי ביטוח וגביה
24.11.2008 : בחינת מעמד מועסקים במשק בית, שימוש בשאלונים ונוהל הפניית תיקים לחקירות חוץ
30.10.2008 : דמי ביטוח עבור עובדי מערכת הבחירות לרשויות המקומיות
27.10.2008 : דמי ביטוח עבור עובדי מערכת הבחירות לרשויות המקומיות 2008
17.08.2008 : תיקון סעיף 370 ביצוע הפחתות ללא הגשת בקשה
10.07.2008 : ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח החל מ- 01.07.2008
10.07.2008 : ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח קיבוצים החל מ- 01.07.2008
26.03.2008 : בוטל הפטור מדמי ביטוח על סכום ההכנסה העולה על סכום דמי הפגיעה
26.03.2008 : ביטול הפטור מדמי ביטוח על הכנסה העולה על סכום דמי הפגיעה
11.02.2008 : עובד המועסק בטיפול בקשיש סיעודי -בסיס לתשלום דמי ביטוח
13.01.2008 : עדכונים לשנת 2008
08.01.2008 : שינויים בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל בחודש ינואר 2008
30.12.2007 : קטין או גיל פרישה תשלום דמי ביטוח
19.07.2007 : מבוטח בפנסיה מוקדמת היוון הקצבה
12.04.2007 : ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח החל מ- 01.04.2007
12.03.2007 : הבהרה בעניין מי נחשב בעל שליטה
13.02.2007 : תשלום באמצעי התשלום העומדים לרשות המוסד
10.01.2007 : הודעה על שינויים בטופס 102 החל בינואר 2007
22.08.2006 : הודעה למעסיקים המעסיקים עובד זר באזור
22.08.2006 : מעמדו של עובד זר המועסק באזור
13.07.2006 : ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח החל מ-1.7.2006
09.07.2006 : חדש באתר התשלומים פתיחת תיק מעסיק במשק בית
03.04.2006 : ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח החל מ-1.4.2006
03.04.2006 : ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח קיבוצים החל מ-1.4.2006
21.03.2006 : ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח בריאות מפנסיה מוקדמת
20.02.2006 : דיווח ותשלום דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה עבור עובדים
19.02.2006 : ביטול הפחתות קנסות והצמדה באופן אוטומטי עם ביטול הסכמים מופרים במעסיקים
29.01.2006 : תיאום דמי ביטוח
26.01.2006 : קיזוז מקצבת זקנה ושאירים על חשבון חוב דמי ביטוח כמעסיק
24.01.2006 : העסקת קרובי משפחה במשק בית
16.01.2006 : שינויים בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל מ-1.1.2006
01.01.2006 : שינויים בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל מ - 01.01.06
27.12.2005 : טופס 0126 - דיווח על הכנסות שנתיות של עובדים
27.12.2005 : טופס 0126 דיווח על הכנסות שנתיות של עובדים
18.12.2005 : קיזוז יתרת זכות או עיקול יתרת זכות
24.11.2005 : אישור למעסיק על תשלום דמי פגיעה בגין תקופת הזכאות הראשונה
08.11.2005 : שינויים בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל מ 1.1.2006
23.08.2005 : תשר מלצרים
28.06.2005 : תאום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מפנסיונרים
15.06.2005 : דיווח על הפרשי שכר שלילים בקוד
07.06.2005 : הפחתת קנסות והפרשי הצמדה בשל חיוב ביקורת ניכויים
04.04.2005 : שינוי בשיעור הפרשת המעסיק בדמי ביטוח החל במשכורת חודש יולי 2005
08.03.2005 : ניכוי דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מפנסיה
03.02.2005 : החזר דמי פגיעה בעד 9 ימים ראשונים עי מעסיק -
03.02.2005 : דמי פגיעה
01.01.2005 : זכאות מעסיק לקבל פיצוי מצד ג' על דמי הפגיעה שהחזיר למוסד בעד עובדו
21.12.2004 : חובת ניכוי דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מפנסיה המשתלמת, בשל נכות או אובדן כושר עבודה
23.11.2004 : שינויים בדיווח עבור עובדים שכירים
30.06.2004 : קבוצות כדורגל הסדר חובות
15.03.2004 : השפעת חוק גיל הפרישה על אופן הדיווח והתשלום
03.02.2004 : חובת ניכוי דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מפנסיה בפרישה מוקדמת
22.01.2004 : שינויים בדיווח ובתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מפנסיה בפרישה מוקדמת
28.10.2003 : הסכם תשלומים באמצעות חיוב חשבון בנק על פי הרשאה מעסיקים
22.08.2003 : דמי ביטוח בעד בעל שליטה בחברת מעטים
04.08.2003 : הפחתת קנס על ידי מייצג ועל ידי הסניף
10.07.2003 : הסדרי תשלומים והפחתת קנסות על ידי מייצג
06.07.2003 : העברת דוחות ותשלום דמי ביטוח באמצעות מערכת ייצוג לקוחות
17.06.2003 : שינויים בתשלום דמי ביטוח החל במשכורת חודש יולי 2003
27.04.2003 : טיפול בנושאי ביטוח וגביה של עובדי המוסד וקרוביהם
29.12.2002 : ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח החל ב – 01.01.2003
17.12.2002 : מעמד מבוטח היוצא לשנת שבתון בחו''ל
09.12.2002 : דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות 2003
25.10.2002 : הוראת גלש מס 367 בנושא קביעת הסניף המטפל בתיקי
02.09.2002 : שינוי באופן חלוקת תשלום הנוסף החל בחודש ינואר 2003
19.08.2002 : ניכוי דמי ביטוח בריאות מתשעת הימים הראשונים של דמי פגיעה-מעסיק בתקנה 22
04.02.2002 : חובת הנמקה הפחתת קנסות ותוספות הצמדה
08.08.2001 : קיזוז גימלאות כנגד חוב דמי ביטוח מעסיקים
16.04.2001 : ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח החל ב – 01.04.2001
08.02.2001 : הפחתת קנסות והפרשי הצמדה מעסיקים
04.02.2001 : תשר מלצרים ועובדי אירוח
08.01.2001 : שינויים בדיווח ובתשלום דמי ביטוח ודמי בריאות החל בחודש ינואר 2001
22.08.2000 : סמכויות מייצגים
22.08.2000 : מענק שנים עודפות תשלום דמי ביטוח
18.04.2000 : החזר דמי ביטוח לעובדים אצל מעסיקים שונים
16.03.2000 : תשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשוהים במפעל מוגן
16.03.2000 : דחיית מועד דיווח ותשלום של דמי ביטוח בשל חג או מועד
08.03.2000 : ניכוי דמי ביטוח משכרם של עובדים בגילאים 60 עד 75 שנה באשה ו- 65 עד 70 שנה בגבר - שאינם מקבלים קבצת זקנה
17.01.2000 : שינויים בדיווח ובתשלום דמי ביטוח ודמי בריאות החל בחודש ינואר 2000
16.01.2000 : חיוב רטרואקטיבי של מעסיק, בדמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות,
18.10.1999 : ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח קיבוצים
01.10.1997 : גביית דמי פגיעה ממעבידים בעד תקופת הזכאות הראשונה
28.09.1994 : כדורגלנים בליגה הלאומית או הארצית
21.02.1988 : עובדים מתנדבים ללא שכר