אכיפה והוצאה לפועל

05.09.2019 : אכיפה הודעה למבוטח (002) (002)
09.10.2018 : חוזר הודעה אכמר אכימ
02.01.2018 : ביצוע עיקולים במשרד התחבורה- אגף הרכב- אגף ציוד מכני הנדסי כבד- צ.מ.ה
17.09.2017 : ביטול צו עיקול ידני לצד שלישי בגין אי קליטת ביטול העיקול הממוגנט
19.07.2017 : גביית חוב דמי ביטוח בנסיבות מיוחדות
30.03.2017 : מבוטחים חייבים בדמי הביטוח איחוד תיקים
05.03.2017 : קוד הקפאת מעקבים דרכים לשימוש
17.11.2016 : רישום הערה על שעבוד נדלן
26.07.2016 : מבוטחים חוב מסופק
20.07.2016 : מבוטחים בקוד חוב מסופק מידע ניהולי מסך 820
21.06.2016 : עיקולים אוטומטים docx
17.05.2016 : מיטלטלין חפצים יקרי ערך
27.12.2015 : מיזוג בנקים איחוד בנקים
27.12.2015 : מיזוג בנקים
11.10.2015 : תוצאות טיפול בעבודת הגובים הזנת נתונים והעברה לסריקה
03.09.2015 : ביטול עיקולים ייזומים חגי תשרי
07.09.2014 : אוכלוסית המבוטחים משפחות ב ג עיקולים לצד שלישי יתרת אכיפה של 500 שח ומעלה
07.09.2014 : ביטול הדפסת ספח התשובה של צו העיקול
07.09.2014 : ביטול צווי עיקול בגין הפרות הסכם תשלומים
15.06.2014 : בנק הפועלים בעמ – שידור ישיר של עיקולים - מימשק אוטומטי
10.06.2014 : מניעת פעולות אכיפה – צו החלטה של בתי המשפט
01.06.2014 : אזור עיקול 98-99 – טיוב נתונים
26.05.2014 : בנק יהב 2 קופות גמל של בנק יהב שידור ישיר של עיקולים
15.05.2014 : ביטול עיקול רכב נדלן סמכויות ומגבלות
14.03.2014 : משלוח צווי עיקול לספקים של קופות החולים יעד עיקול קפח
01.09.2013 : ביטולי עיקול הודעות יזומות
14.07.2013 : נכסים מעוקלים– קוביה חדשה במערכת מידע הניהולי – מסך אכיפה
28.04.2013 : סוגי הודעות יזומות לצורכי האכיפה המשרדית
28.04.2013 : ‏טפסי הודעות חדשים במסך הודעות רישום עיקול רכב ביטול עיקול‏
31.01.2013 : אזור עיקול 99 98 טיוב נתונים
11.01.2013 : שידור ישיר של משלוח צווי עיקול
09.01.2012 : הודעות העתק התעמ יזומות פעולות מקדימות לפני נקיטה בהליכים
08.11.2011 : שידור ישיר של משלוח צווי עיקול במדיה מגנטית לחברת הביטוח שומרה
29.08.2011 : צו מימוש לצד שלישי מניעת משלוח הודעת ביטול עיקול
31.07.2011 : צווי עיקול אי היענות הצד השלישי לצו העיקול
10.07.2011 : עדכונים בקובץ רכב
01.05.2011 : בקרת כספים קבלה על תשלום ביצוע סוף קלט מערכת גובים
02.01.2011 : משלוח צווי העיקול
02.01.2011 : משלוח צווי עיקול במדיה מגנטית
14.12.2010 : מניעת משלוח הודעה לבנק
30.11.2010 : תזכורת לצו מימוש טופס מטצמ
21.11.2010 : תשובות של גובים הזנת המידע ומשלוח הטפסים לסריקה
18.11.2010 : ביצוע פעולה מקדימה למבוטח מעסיק לפני משלוח התעק גמ 1 ידני יזום
07.11.2010 : הוראה 348 שינויים ועדכונים
19.10.2010 : הבהרות ותוספות לעניין הקריטריונים ביטול עיקול רכב
17.10.2010 : שינויים ועדכונים בקריטריונים לביטול עיקול רכב
24.06.2010 : משלוח צווי עיקול וביטול צויי עיקול לחברות האשראי של ישרכארט
18.04.2010 : מטלה לפקיד מעקב אחר הצו למימוש נכסים שנשלח לצד שלישי ולא נענה
18.04.2010 : מעקב אחר צו מימוש שלא נענה
08.04.2010 : עיקולים אוטומטיים לקופות החולים
21.03.2010 : משלוח הודעת העתק התעמ יזומות פעולות מקדימות
14.03.2010 : כללים וקריטריונים להנפקת טופס שחרור מטלטלין למחסנים
12.01.2010 : עיקולים ממוכנים לקופות הגמול של ביטוח ישיר
22.11.2009 : שחרור כלי רכב שנגררו למחסנים
29.10.2009 : טיפול בתיקי מעסיקים בקשיי גביה טופס בל 641
23.06.2009 : שינויים במערכת סריקת מסמכים מערכת ADA אחזור חקירות
31.08.2008 : משלוח הודעות צו עיקול ביטול נדלן
25.08.2008 : עיקולים לטובת חובות בתיקי הוצאה לפועל של בתי המשפט
29.01.2008 : נוהל תפיסת כלי רכב במחסומי דרכים
18.12.2007 : משלוח צווי עיקולים לצד שלישי מניעת תלונות
18.12.2007 : נוהל החתמת כתב ערבות ומימושו ונספחים
01.11.2007 : הודעה למבוטח מעסיק חברה על פניה לערכאות משפטיות
11.10.2007 : רשימת חברות הביטוח במסך אכיפה 332
25.03.2007 : מדתיות ערך המעוקל לעומת החוב הנדרש
05.02.2007 : משלוח צווי עיקול מדיה עדכון
05.02.2007 : משלוח צווי עיקול נכסי נדלן רישום הערה על שיעבוד בפנקס המקרקעין
14.12.2006 : קשיי גבייה על פי הוראה 348 מקבלי הבטחת הכנסה -מכתב
12.12.2006 : הצגה ושקיפות על פעילות הגובים מסך מידע ניהולי
10.12.2006 : גרירת רכב החלטת בית המשפט ברק שירותי רכב בעמ
12.09.2006 : קשיי גבייה על פי הוראה 348 חובות נפטרים -מכתב
22.06.2006 : קובץ רכב טיוב נתונים
29.05.2006 : רישום פרטי כלי הרכב המעוקלים בטופס גמ1 גמ2
06.04.2006 : מימוש צו עיקול
06.04.2006 : מקבלי קצבת הבטחת הכנסה חסימת האפשרות לנקיטת אמצעי אכיפה והוצאה לפועל
01.01.2006 : כתב ערבות חברה
16.05.2005 : חוזר מערכת ארגונים
05.07.2004 : קליטת הענף הכלכלי בו עוסק מבוטח עצמאי
01.07.2004 : הזמנת צד ג לחקירה עפי סעיף 7 א (3) לפקודת המיסים (גבייה)
01.07.2004 : מחסן אזורי לאחסון ומכירת מטלטלין ורכב
24.06.2004 : הרשויות המקומיות – עיקול אצל חברות ציבוריות גדולות
02.06.2004 : חוזר ענף כלכלי