גבייה מלא שכירים

15.01.2023 : מקדמות ושיעורי דמי ביטוח לעצמאי לשנת 2023
15.01.2023 : מקדמות ושיעורי דמי ביטוח ללא עובד ותלמיד לשנת - 2023
05.01.2022 : חוזר- מקדמות ושיעורי דמי ביטוח לעצמאי לשנת 2022
05.01.2022 : חוזר- מקדמות ושיעורי דמי ביטוח ללא עובד ותלמיד לשנת 2022
06.01.2021 : תשלום מקדמות לעצמאים לשנת 2021
06.01.2021 : תשלום מקדמות לתלמידים ולמבוטחים אחרים שאינם עובדים וללא הכנסות לתקופה אוקטובר 2020-ספטמבר 2021
03.11.2020 : תהליך העבודה בטיפול במבוטחים שכירים לפי צו סיווג מבוטחים בתקופת משבר הקורונה
07.01.2020 : חוזר- מקדמות ושיעורי דמי ביטוח ללא עובד ותלמיד לשנת 2020
07.01.2020 : חוזר- מקדמות ושיעורי דמי ביטוח לעצמאי לשנת 2020
15.07.2019 : חוזר אובדן כושר עבודה
28.05.2019 : שינוי עיסוק עצמאי בדיעבד 2019
17.01.2019 : מקדמות ושיעורי דמי ביטוח ללא עובד ולתלמיד לשנת 2019
10.01.2019 : מקדמות ושיעורי דמי ביטוח לעצמאים לשנת 2019
26.06.2018 : הפחתת קנסות והצמדה באתר האישי
28.05.2018 : סגירת עיסוק עצמאי בדיעבד
08.04.2018 : טיפול ביתרות זכות נפטרים גלש
01.01.2018 : תשלום מקדמות לעצמאים לשנת 2018
26.11.2017 : חוזר 1434 - קביעת תאריך הגשת דוח במס הכנסה לצורך התיישנות
31.10.2017 : 1418 גלש - התיישנות חוב בדמי ביטוח בתוך שבע שנים
23.07.2017 : הרחבת מאגר טלפונים ניידים
19.07.2017 : גביית חוב דמי ביטוח בנסיבות מיוחדות
18.06.2017 : גרסת דלפק קידמי 43 הפחתות גלש
14.06.2017 : החזר גביית יתר
24.01.2017 : מקדמות למינימליסטים 2017
04.01.2017 : חוזר מקדמות דמי ביטוח לעצמאים ולבעלי הכנסות לא מעבודה לשנת 2017
12.12.2016 : הקמת הוראות קבע או הרשאה לחיוב חשבון בשידור ישיר לבנקים חוזר מתעדכן
06.09.2016 : חוזר חוק ההתיישנות מעודכן
06.09.2016 : חוזר חוק ההתיישנות מעודכן כולל מכתב משה עמית
18.08.2016 : יתרות זכות
18.08.2016 : טיפול יתרות זכות של נפטרים
25.05.2016 : חישוב משולב בין גמלת אמהות ודמי ביטוח
10.04.2016 : הקמת הוראות קבע או הרשאה לחיוב חשבון בשידור ישיר לבנקים- גלש ומעסיקים חוזר מתעדכן
10.04.2016 : הקמת הוראות קבע או הרשאה לחיוב חשבון בשידור ישיר לבנקים- גלש ומעסיקים חוזר מתעדכן 2
14.02.2016 : קיזוז מקצבת ילדים עבור חוב דמי ביטוח
04.01.2016 : פנקסים ומקדמות לעצמאיים 2016
04.01.2016 : פנקסים ומקדמות לתלמידים ומבוטחים אחרים שאינם עובדים וללא הכנסות לתקופה אוק 2015 ספט 2016
25.11.2015 : הפחתה אוטומטית של קנסות והפרשי הצמדה
07.10.2015 : חיובים על פי הרשאה הגבלות בנק ישראל
04.01.2015 : חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאים לשנת 2015
04.01.2015 : פנקסים ומקדמות לתלמידים ומבוטחים אחרים שאינם עובדים וללא הכנסות לתקופה אוקטובר 2014 - ספטמבר 2015
23.12.2014 : הנגשת השירות למבוטח גלש (2)
23.10.2014 : הפחתת קנסות על ידי המבוטח - באתר התשלומים
03.08.2014 : חיוב בדמי ביטוח - התישנות
24.07.2014 : אימות חשבון בנק
24.07.2014 : חישוב הפרש שומה משולב גלש ודמי פגיעה
24.07.2014 : חישוב מקדמות ופנקסים לעמצאיים לשנת 2006
24.07.2014 : חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאיים לשנת 2009
24.07.2014 : הודעות בדבר פשיטות רגל וכינוס נכסים בגלש
24.07.2014 : הסדר חוב יזום
24.07.2014 : הסדר תשלומים בהמחאות עם סכומי חיוב שונים1
24.07.2014 : הסכם תשלומים באמצעות הוראת קבע בבנק
24.07.2014 : פטור מתשלום דמי ביטוח לתלמיד על יסודי
24.07.2014 : פנקסי מקדמות לתלמידים ולמבוטחים אחרים שאינם עובדים וללא הכנסות לתקופה אוקטובר 2007 ספטמבר 2008
24.07.2014 : פנקסי מקדמות לתלמידים ולמבוטחים אחרים שאינם עובדים וללא הכנסות לתקופה אוקטובר 2008 ספטמבר 2009
24.07.2014 : פנקסי מקדמות לתלמידים ולמבוטחים אחרים שאינם עובדים וללא הכנסות לתקופה אוקטובר 2009 – ספטמבר 2010
24.07.2014 : פנקסי מקדמות לתלמידים ולמבוטחים אחרים שאינם עובדים וללא הכנסות לתקופה אוקטובר 2010 ספטמבר 2011
24.07.2014 : פנקסים ומקדמות לתלמידים ומבוטחים אחרים שאינם עובדים וללא הכנסות לתקופה אוקטובר 2011 – ספטמבר 2012
24.07.2014 : קשיי גבייה בדיקת תקפות - מכתב
24.07.2014 : תלמידי האוניברסיטה הפתוחה - תשלום דמי ביטוח
24.07.2014 : חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאיים לשנת 2010
24.07.2014 : חתימה שנייה ממוכנת מסך 678 - מכתב
14.07.2014 : עדכון נתוני פשר במערכת גלש-
31.03.2014 : תיקון סעיף 363 לחוק
20.03.2014 : הקפאת הליכי גבייה בעקבות השגה של החייב בדמי ביטוח
07.01.2014 : חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאיים לשנת 2014
07.01.2014 : ‏פנקסים ומקדמות לתלמידים ומבוטחים אחרים שאינם עובדים וללא הכנסות לתקופה אוקטובר 2013 עד ספטמבר 2014‏
10.11.2013 : הסבת מוסדות להשכלה לארגונים
02.02.2013 : חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאיים לשנת 2013
02.01.2013 : חישוב מקדמות ופנקסים למבוטחים שאינם עובדים לשנת 2013
09.12.2012 : חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאים לשנת 2010
09.12.2012 : חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאים לשנת 2011
11.06.2012 : הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי טלפוני
03.01.2012 : חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאים לשנת 2012
03.01.2012 : חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאיים לשנת 2012
01.07.2009 : אובייקט הכנסות במערכת מבוטח
02.02.2009 : חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאים לשנת 2009
27.11.2008 : טופס חדש הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
27.01.2008 : חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאיים לשנת 2008
04.06.2007 : הזנת הצטרפות להוראת קבע מבוטחים לא שכירים
16.01.2007 : חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאיים לשנת 2007
09.02.2006 : חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאים לשנת 2006
02.05.2005 : הוראת גלש 359 החזר גביית יתר
09.02.2005 : הודעה על חיובים רטרואקטיביים למינימליסט עם אופציה להפחתה אוטומטית של קנס והצמדה
09.02.2005 : זיכוי ריבית למבוטחים לא שכירים ולמעסיקים
01.01.2005 : המחאה ראשונה עח הסדר תשלומים בהמחאות2
09.04.2004 : בסיס ושיעורי דמי ביטוח החל משנת 1994
16.06.2002 : בסיס ושיעורי דמי ביטוח - שינויים החל מה 01.07.2002
19.05.2002 : קיזוזים מגמלאות
23.04.2002 : הקפאת ניכוי חובות מתגמולי מילואים
04.02.2002 : חובת הנמקה - הפחתת קנסות ותוספת הצמדה
17.01.2002 : חישוב משולב - הפרשי שומה דמי לידה
13.01.2002 : בסיס ושיעורי דמי ביטוח - שינויים החל מה01.01.2002
25.11.2001 : מסירת מידע אישי בפקס לאוכלסיית החרשים - קוד סודי מיוחד
14.10.2001 : הוראות בעניין טיפול בבקשות בנושאי ביטוח וגביה של עובד המוסד, קרוביהם וידידהם
11.10.2001 : מסירת מידע למבוטחים בנושא חובות וזכויות
17.06.2001 : תושבי דרום לבנון - הארכת אשרה א' 5
16.05.2001 : פניות נשים ממקלט לנשים מוכות
30.01.2001 : פריסת תשלומים - כרטיס ישראכרט ואמריקן אקספרס
16.01.2001 : בסיס ושיעורי דמי ביטוח - שינויים החל מ 01.01.2001
14.11.2000 : אי ניכוי דמי ביטוח מפנסיה לגמלאי צהל המשלמים דמי ביטוח על בסיס מקסימום
17.01.2000 : שינויים ושיעורי דמי ביטוח החל מ 01.01.2000