גיליון 85 - אדר א' תשע"א, מארס 2011, הערכת תוכניות רווחה 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
על ערכה של הערכהאורי ינאיהורדה על ערכה של הערכה
הערכת תוכנית רווחה: האתגר וכללי היסודאורי ינאיהורדה הערכת תוכנית רווחה: האתגר וכללי היסוד
שימוש בהגיון – חקר אבדוקטיבי: הגיון-החקר של הגילוי ככלי לבניית הסבר מוצק לממצאי הערכה אמורפיים ובלתי צפוייםמירי לוין-רוזליסהורדה שימוש בהגיון – חקר אבדוקטיבי: הגיון-החקר של הגילוי ככלי לבניית הסבר מוצק לממצאי הערכה אמורפיים ובלתי צפויים
הטמעה של תהליכי הערכה שיטתית בפרקטיקה הישירה של עובדים סוציאלייםענת זעיראהורדה הטמעה של תהליכי הערכה שיטתית בפרקטיקה הישירה של עובדים סוציאליים
קידום מודל האזרחות המשותפת בגיל הרך אורית הוד-שמר, חרותה ורטהייםהורדה קידום מודל האזרחות המשותפת בגיל הרך
"היום אני יודעת לשמור על עצמי הרבה יותר טוב" – הערכת תוכנית לחינוך ומניעה בנושאי מין, מחלות מין, ומיניות בקרב בני נוער במצבי סיכון ומצוקהחגית סיני-גלזר, נורית גלזר-חודיקהורדה היום אני יודעת לשמור על עצמי הרבה יותר טוב – הערכת תוכנית לחינוך ומניעה בנושאי מין, מחלות מין, ומיניות בקרב בני נוער במצבי סיכון ומצוקה
הערכת תוצאות התערבות בקהילות טיפוליות לנגמלים מסמים: השוואה בין ילידי ישראל לבין ילידי חבר העמיםרבקה רנץ, רחל דקלהורדה הערכת תוצאות התערבות בקהילות טיפוליות לנגמלים מסמים: השוואה בין ילידי ישראל לבין ילידי חבר העמים
תוכנית ניסיונית לשיפור דפוסי התנהגות מקדמת בריאות בקרב קשישים עצמאיים בקהילה: מחקר הערכהנטע בנטור, יהונתן למברגר, ליאורה ולינסקי, יוספה בן-משה, אנטוני היימןהורדה תוכנית ניסיונית לשיפור דפוסי התנהגות מקדמת בריאות בקרב קשישים עצמאיים בקהילה: מחקר הערכה
בין שפת ההערכה לשפת הלקוח – מקרה מבחן הסוכנות היהודית לארץ ישראלעידית מיכאלי, נעמה בר-אוןהורדה בין שפת ההערכה לשפת הלקוח – מקרה מבחן הסוכנות היהודית לארץ ישראל
הערכה ושדות אחרים כמשתקף במספר כנסי איל"תדורית טובין, הילה טלהורדה הערכה ושדות אחרים כמשתקף במספר כנסי אילת
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו