גיליון 115 - כסלו תשפ"ב, דצמבר 2021


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דבר העורךישראל (איסי) דורוןהורדה דבר העורך
אי-משילות בשעת משבר: העדר הערכת מדיניות והשפעתה על התמודדותה של ישראל עם הקורונה - מאמר דעהרון צור, ניסים כהןהורדה אי-משילות בשעת משבר: העדר הערכת מדיניות והשפעתה על התמודדותה של ישראל עם הקורונה - מאמר דעההורדה אי-משילות בשעת משבר: העדר הערכת מדיניות והשפעתה על התמודדותה של ישראל עם הקורונה - מאמר דעה
ילדים בסיכון: בחינת מיתוסים לאור גישה מודעת-הקשרדורית רואר-סטריאר, יוחאי נדן הורדה ילדים בסיכון: בחינת מיתוסים לאור גישה מודעת-הקשרהורדה ילדים בסיכון: בחינת מיתוסים לאור גישה מודעת-הקשר
אלימות כנגד ספקי שירותי חברתיים וההתמודדות מולה בשטח – המקרה של מורות ועובדות סוציאליותמעיין דודוביץ, ניסים כהןהורדה אלימות כנגד ספקי שירותי חברתיים וההתמודדות מולה בשטח – המקרה של מורות ועובדות סוציאליותהורדה אלימות כנגד ספקי שירותי חברתיים וההתמודדות מולה בשטח – המקרה של מורות ועובדות סוציאליות
זכויות אדם, חולניות מתמדת ומאסר: המקרה של שחרור מוקדם מטעמים רפואייםנתנאל דגןהורדה זכויות אדם, חולניות מתמדת ומאסר: המקרה של שחרור מוקדם מטעמים רפואייםהורדה זכויות אדם, חולניות מתמדת ומאסר: המקרה של שחרור מוקדם מטעמים רפואיים
מדדים (סטנדרטים) הם תנאי לשוויון, האחדה (סטנדרטיזציה) היא אויבת שלו – המקרה של אלמנות צה"ל הבדואיותסמדר בן אשר, ישראל שורק, אלדד שידלובסקי, יערית בוקק-כהןהורדה מדדים (סטנדרטים) הם תנאי לשוויון, האחדה (סטנדרטיזציה) היא אויבת שלו – המקרה של אלמנות צהל הבדואיותהורדה מדדים (סטנדרטים) הם תנאי לשוויון, האחדה (סטנדרטיזציה) היא אויבת שלו – המקרה של אלמנות צהל הבדואיות
פרקטיקה של מדיניות כשירת תרבות בחברה מרובת תרבויותחני נוימןהורדה פרקטיקה של מדיניות כשירת תרבות בחברה מרובת תרבויותהורדה פרקטיקה של מדיניות כשירת תרבות בחברה מרובת תרבויות
חקיקה ופסיקה חברתיתאבישי בנישהורדה חקיקה ופסיקה חברתיתהורדה חקיקה ופסיקה חברתית
שלמי תודה לשופטות ולשופטים בשנת 2021הורדה שלמי תודה לשופטות ולשופטים בשנת 2021
Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articles
ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالات