קבלת קצבת נכות מעבודה בתשלום חד-פעמי במקום קצבה חודשית (היוונים)


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
המחשבון מיועד לשימוש לתושב/ת ישראל, הזכאי לגמלת נכות מעבודה, והוא מעוניין לקבל את הגמלה בתשלום חד פעמי במקום קצבה מדי חודש בחודשו, ובלבד שהוא עונה על התנאים האלה:
  • נקבעה לו דרגת נכות של 20% לפחות לצמיתות
  • נותרו לו לפחות 5 שנים עד גיל פרישה
  • לדעת הביטוח הלאומי יש לו הכנסה קבועה, המספיקה לפרנסתו.
האם לעשות מה-01.10.2016?

יש להזין תאריך לדוגמא: 25/01/2000
מין:
אני:דרגת הנכות מעבודה כפי שנקבעה לי בוועדה הרפואית היא:

ביצעתי בעבר היוון לאחר 2.10.11: