בדיקת זכאות להכרה כנפגע עבודה


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
מחשבון זה מיועד לבדיקת זכאות להכרה כנפגע עבודה למי שנפגע במסגרת עבודתו או במסגרת פעולת התנדבות.
מי שנפגע בתאונה שאינה במסגרת העבודהיבדוק זכאותו לדמי תאונה.
אני תושב/ת ישראל
נפגעתי כשהייתינפגעתי כשהייתי

המעסיק שלי הוא מעסיק ישראלי:
הפגיעה נובעת כתוצאה מ:

הפגיעה ארעה לפני 27/04/2017
המסגרת בה שרתתי בזמן הפגיעה:


נפגעתי במהלך המחצית הראשונה של השירות:
נפגעתי
המחלה/ליקוי הרפואי אובחנה לפני 01/01/2014