אופן הגשת התביעה


​אפשר להגיש תביעה לקצבה לשירותים מיוחדים מגיל 18 ועד 6 חודשים לאחר גיל פרישה.

שירות חדש! ניתן למלא את התביעה ולשלוח את כל המסמכים באמצעות נציג שירות בטלפון 3928*.
הנציג ימלא עבורך את התביעה בטלפון, ויסייע בהגשת המסמכים.

איזה מסמכים צריך להגיש?

  • תביעה לקצבת שירותים מיוחדים
  • מסמכים רפואיים - סיכומי מחלה או כל מסמך רפואי אחר, המפרטים את כל המחלות הכרוניות, הטיפולים והתרופות.
  • תלוש שכר  של חצי השנה האחרונה - למי שהחליף מקום עבודה בשנה האחרונה.
  • ייפוי כוח - אם מגיש התביעה והחתום עליה אינו תובע הקצבה עצמו, יש  למלא  את סעיף 2 בטופס התביעה ולצרף ייפוי כוח, צו אפוטרופוס או פסק דין.

איך שולחים את המסמכים?

את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

חשוב לדעת

לאחר הגשת התביעה, במידת הצורך, תוזמן לבדיקה בוועדה רפואית, ובמקרה של מצב רפואי קשה התביעה תטופל במסלול מהיר.

תוכל לקבל שירותי ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות בחינם במרכז יד מכוונת.