איך מגישים תביעה?


תביעה לקצבת ילד נכה צריך להגיש ההורה או האפוטרופוס של הילד. במשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחה חד-הורית) יגיש את התביעה ההורה שהילד נמצא עמו.

אם הילד מאושפז בבית חולים או מטופל במכון להתפתחות הילד, ניתן להגיש תביעה במסגרת "מחלקה ראשונה" באמצעות עובד סוציאלי בבית החולים או במכון להתפתחות הילד שבו הילד מטופל.

איזה מסמכים צריך להגיש?

  1. טופס תביעה לקצבת ילד נכה (מילוי מקוון / טופס להדפסה)
  2. מסמכים רפואיים עדכניים אודות המצב הרפואי והתפקודי של הילד.
  3. מסמכים נוספים בהתאם לליקוי או המחלה שממנה סובל הילד.

 את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באופן הבא:

לאחר הגשת התביעה, במידת הצורך, יזומנו ההורים והילד לבדיקה בוועדה רפואית.

ניתן לקבל שירותי ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות בחינם במרכז יד מכוונת.

הגשת תביעה חוזרת

אפשר להגיש תביעה חוזרת אם התביעה הקודמת נדחתה, או אם אושרה קצבה חלקית.
את התביעה החוזרת ניתן להגיש לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הדחייה או ממועד האישור על הקצבה החלקית. 


עם זאת, אם חלה החמרה במצב הילד, ויש אישור רפואי המעיד על ההחמרה - ניתן להגיש תביעה חוזרת גם אם עדיין לא חלפו 6 חודשים.  אנו נבדוק את התביעה החוזרת אם רופא הביטוח הלאומי יקבע שאכן חלה החמרה במצב הילד, או שנוצרו עובדות חדשות, שיש בהן כדי להגדיל את שיעור הקצבה.