ערעור על החלטת המוסד


ערעור לוועדת העררים

ערעור לוועדת העררים לילד נכה אפשר להגיש במקרים הבאים:

    • לא אושרה גמלה.
    • אושרה גמלה חלקית.
    • אושרה גמלה לתקופה זמנית
    • לא אושר תשלום רטרואקטבי בעד התקופה המרבית.

ערר מנומק בכתב יש להגיש לפקיד התביעות בסניף הקרוב למקום המגורים בתוך 90 יום, מיום שהתקבל מכתב ההחלטה. ועדות העררים לילד נכה מתקיימות בסניפים הבאים: ירושלים, תל-אביב, רמת-גן, חיפה, רמלה.

החלטת ועדת העררים היא סופית. בשאלות חוק או תקנות בלבד, אפשר לערער על החלטת הוועדה לפני בית הדין לעבודה 

ערעור לבית הדין לעבודה אפשר להגיש אם התביעה נדחתה בגלל שאלות חוק בלבד כגון:

    • ההורה אינו מבוטח בביטוח הלאומי.
    • הילד אינו נמצא בישראל.
    • הילד מקבל הטבות על-פי הסכם ניידות, וטרם הוחזרה הלוואה עומדת.
    • הילד נמצא במוסד או אצל משפחה אומנת.

ערר מנומק בכתב יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום שהתקבל מכתב ההחלטה.

באפשרותך להגיש בקשה לסיוע משפטי.