תנאי זכאות


קיימים שלושה תנאי זכאות בסיסיים לקבלת קצבת ילד נכה. בנוסף לתנאים אלה יש לבדוק את זכאותכם לקצבה בהתאם לרשימת המחלות, הליקויים והטיפולים המזכים בקצבה.

תנאי הזכאות הבסיסיים לקצבת ילד נכה:

1. הילד הוא ילדו של מבוטח תושב ישראל

הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב/ת ישראל, או ילדו של מי שהיה מבוטח ונפטר בהיותו תושב ישראל.
במקרה ומדובר בילד עולה חדש שעלה בלי הוריו, תיתכן זכאות לקצבה, בתנאי שעלה עם אפוטרופוס או בן משפחה אחר שהוא אחד מאלה: אחיו, אחותו, סבו, סבתו, דודו או דודתו.

2. הילד נמצא בישראל

תנאי לקבלת קצבה הוא שהילד נמצא בישראל.
ילד המקבל קצבה ויוצא לחו"ל, תשולם עבורו הקצבה למשך שלושה חודשים נוספים לאחר היציאה לחו"ל, אם שולמה קצבה לפחות חודשיים לפני יציאתו לחו"ל.
 במקרים הבאים תשולם הקצבה מעבר לשלושה חודשים:
  • טיפול רפואי - ניתן להמשיך לשלם קצבה למשך 24 חודשים, אם מדובר בטיפול שלא ניתן לקבלו בישראל או שאין מספיק ניסיון במתן הטיפול בארץ.
  • שליחות לחוץ לארץ מטעם מעסיק ישראלי - ניתן להמשיך לשלם קצבה למשך 24 חודשים, אם ההורה יצא לשליחות מטעם מעסיק ישראלי והמעסיק ממשיך לשלם עבורו דמי ביטוח.
  • שליחות לחוץ לארץ מטעם המדינה - אם הילד יצא לחו"ל כיוון שהוריו נמצאים בשליחות מטעם המדינה, תשולם עבורו הקצבה בכל תקופת השליחות (לדוגמה, שליחות מטעם משרד החוץ).

בכל המקרים האמורים, יש לפנות לביטוח הלאומי לפני היציאה לחו"ל.

3. הילד נמצא במשפחה

קצבת ילד נכה נועדה לעודד ולאפשר להורים לטפל בילד במסגרת המשפחתית.

  • הילד שוהה במוסד - החל מינואר 2022, ילד השוהה במוסד זכאי לקצבת ילד נכה. לסכום הקצבה לחצו כאן.
  • הילד מאושפז בבית חולים - ילד נכה המקבל קצבה ומאושפז בבית חולים לצורכי ריפוי או שיקום, קצבתו תשולם למשך שנה מיום האשפוז. בתום שנה מיום האשפוז, תיבדק מחדש זכאותו לקצבה, בהתאם לסיבות האשפוז.
  • ילד במשפחת אומנה - הורה ביולוגי  של ילד שנמצא במשפחת אומנה לא זכאי לקצבת ילד נכה. משפחת אומנה לילד עם צרכים מיוחדים מקבלת דמי אחזקה מוגדלים ממשרד הרווחה, ולכן היא לא יכולה לקבל קצבת ילד נכה מהביטוח הלאומי.

בעקבות תיקון בחוק האומנה, החל מדצמבר 2016, משפחת אומנה אשר מחזיקה בילד נכה מונשם תהיה זכאית לתעודות נכה, לתוספת מהביטוח הלאומי עבור ילד מונשם, ולהטבות נלוות בארגונים אחרים.

שימו לב, משפחת אומנה שלא קיבלה תעודה או שאינה יכול לממש את ההטבות הנלוות בשל רישום שגוי או חסר בביטוח הלאומי- מתבקשת לפנות למפקח האומנה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.