תשלום מענק לשנת 2020 למקבלי קצבת ילד נכה


אנו שמחים לבשר לכם שהביטוח הלאומי ישלם מענק חד פעמי לשנת 2020 למקבלי קצבת ילד נכה.

נכה השוהה במוסד, והמוסד מקבל את הקצבה עבורו- לא יקבל מענק עבור החודשים שבהם שהה במוסד.

מתי ישולם המענק?

המענק ישולם באופן אוטומטי בשתי פעימותפעימה ראשונה בחודש אוקטובר 2020 ופעימה שנייה בחודש דצמבר 2020.
מענק חודש אוקטובר ישולם ב- 28.10.20.

סכום המענק

המענק מחושב לפי מספר הקצבאות המשולמות לכם עבור שנת 2020, ושיעור הקצבה שנקבע לכם.
כלומר, כל חודש שקיבלתם בו קצבת ילד נכה עבור שנת 2020 מזכה אתכם במענק עבור אותו חודש, בהתאם לשיעור הקצבה ששולמה לכם.

סכום המענק לפי שיעור הקצבה והניקוד שנצבר בבדיקת התלות בזולת:
שיעור הקצבה
סכום המענק לחודש​
סכום המענק שישולם
באוקטובר 2020
(עבור 10 חודשים)​
סכום המענק שישולם
בדצמבר 2020
(עבור חודשיים)
50%*
83 ₪
​830 ₪
​166 ₪
100%*
83 ₪
​830 ₪
​166 ₪
​188%
490 ₪
4,900 ₪
​980 ₪
  • מי שמקבל קצבה בשיעור 50% או 100%* וצבר לפחות 8 נקודות בבדיקת תלות- יקבל מענק בסך 490 ₪ לחודש, כמו מי שמקבל קצבה בשיעור 188%.
  • מונשמים שמקבלים תוספת לקצבת ילד נכה - יקבלו מענק נוסף בסך 5,341 ₪ על כל חודש שבו קיבלו את התוספת לקצבה בשנת 2020. 
    לדוגמה: מי שמשולמת להם תוספת למונשם מחודש ינואר 2020 יקבלו בחודש אוקטובר מענק נוסף בסך 53,410 ₪ ובחודש דצמבר מענק בסך 10,682 ₪.