תשלום מענק לשנת 2021 למקבלי קצבת ילד נכה


אנו שמחים לבשר לכם שהביטוח הלאומי ישלם מענק חד פעמי לשנת 2021 למקבלי קצבת ילד נכה.

נכה השוהה במוסד, והמוסד מקבל את הקצבה עבורו - לא יקבל מענק עבור החודשים שבהם שהה במוסד.

מתי ישולם המענק?

המענק ישולם באופן אוטומטי בשתי פעימותפעימה ראשונה ב-11.3.21 ופעימה שנייה ב-28.6.21.

סכום המענק

המענק מחושב לפי מספר הקצבאות המשולמות לכם עבור החודשים ינואר עד יוני בשנת 2021, ושיעור הקצבה שנקבע לכם.
כלומר, כל חודש שקיבלתם בו קצבת ילד נכה מזכה אתכם במענק עבור אותו חודש, בהתאם לשיעור הקצבה ששולמה לכם.

סכום המענק לפי שיעור הקצבה והניקוד שנצבר בבדיקת התלות בזולת:
שיעור הקצבה
סכום המענק לחודש​
סכום המענק שישולם
במרץ 2021
(עבור 3 חודשים)​
סכום המענק שישולם
ביוני 2021
(עבור 3 חודשים)​
50%*
83 ₪
​249 ₪
​249 ₪
100%*
83 ₪
​249 ₪
​249 ₪
​188%
490 ₪
1,470 ₪
​1,470 ₪
  • מי שמקבל קצבה בשיעור 50% או 100%* וצבר לפחות 8 נקודות בבדיקת תלות- יקבל מענק בסך 490 ₪ לחודש, כמו מי שמקבל קצבה בשיעור 188%.
  • מונשמים שמקבלים תוספת לקצבת ילד נכה - יקבלו מענק נוסף בסך 5,341 ₪ על כל חודש שבו קיבלו את התוספת לקצבה.
    לדוגמה: מי שמשולמת להם תוספת למונשם מחודש ינואר 2021 יקבלו בחודש מרץ מענק נוסף בסך 16,023 ₪ ובחודש יוני מענק בסך 16,023 ₪.