אזרח ותיק ושארים

 ItemsList

31.12.2019 : יישום אמנה בין ישראל ובין בולגריה
31.12.2019 : יישום אמנה בין ישראל ובין רומניה
14.11.2019 : חוזר 1592 - בחינת תושבות - מקבלי גמלאות אוש כולל גמז
02.06.2019 : ספירת יום היציאה והחזרה לארץ אינטרנט
16.12.2018 : תמיכה כספית -עדכון 12.18 אינטרנט
05.03.2018 : זכאות להורה עצמאי שלומד - תיקון חוק
30.01.2018 : כניסה לתוקף - אמנה חדשה עם בלגיה
04.12.2017 : חוזר 1561 - מחשבון לבדיקת זכאות לחישוב גובה קצבה
29.10.2017 : דמי מחייה ליתום - בדיקת הכנסות של ההורה
14.02.2017 : חוזר 1549- מענק חימום חד פעמי עפי הסכם למי שהגיע לגיל פרישה
31.01.2017 : חוק ההסדרים 2017-2018
14.11.2016 : עלון הסבר למקבל קצבת זקנה והשלמת הכנסה היוצא לחול
09.10.2016 : חוזר 1542 - ילד הזכאי לגמלה מיוחדת (ילד נטוש)
06.01.2016 : חוזר משותף - השפעת מעמד ידועים בציבור על זכויות וחובות בביטוח לאומי
20.09.2015 : חוזר נכות 1938- העברת חובות לזקנה
02.07.2015 : הטבות שכר בתקופת חופשת לידה וחופשה ללא תשלום
23.10.2014 : חוזר 1516 - מעקב לתהליך גמז אוטומטי ממערך עולים
15.09.2014 : חוזר 1517 - הרחבת הגדרת ילד בשאירים
10.08.2014 : חוזר 1514 - יצירת חובות בגמלאות זוש
16.07.2014 : חוזר 1513 - ניצולי שואה תיקוני חקיקה
15.07.2014 : חוזר 1512 - נוהל חדש בהחלטה בתביעות לחברי קיבוץ
02.07.2014 : חוזר 1511 - נכה זקן
02.07.2014 : חוזר 1508 חוק לרון - מעבר מנכות לזקנה
27.05.2014 : חוזר אופן הגשת תביעות ומסמכים
13.02.2014 : חוזר 1509- הטבות למקבלי קצבאות זקנה ושאירים שהפסיקו להיות זכאים להשלמת הכנסה
08.01.2014 : חוזר 1507 - מענק חימום - תיקון צו אזורים קרים
17.04.2013 : חוזר 1500 - תיקון סעיף 9 - חישוב הכנסה מנכס
20.02.2013 : חוזר 1498 - יציאות לחול ומספר ימי השהייה בחול בשנה קלנדרית בגיל פרישה - השלמת הכנסה
20.01.2013 : חוזר 1496 - הנחות למקבלי קצבאות זקנה ושאירים מעודכן לינואר 2013
19.12.2012 : חוזר 1495 - תיקון חקיקה רכב 2012 (2)
24.09.2012 : חוזר זוש 1492 - תשלום אוטומטי של קצבת זקנה בגיל הפרישה - 5 12 1 doc
24.09.2012 : חוזר 1491 - קצבת זקנה לעקרת בית - 7.8.12doc
23.09.2012 : חוזר 1493 - בחינת תושבות בתביעות לגמלת זקנה או שאירים
23.08.2012 : חוזר 1484 - תשלום ראטרואקטיבי של קצבת זקנה
23.08.2012 : חוזר 1485 - הטבות לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה
23.08.2012 : חוזר 1489 - תיקון גיל הוראות ביצוע
17.05.2012 : חוזר 1487 - בגצ רכב בהבטחת הכנסה - 12.3.12
16.02.2012 : חוזר 1486 - טבלת הנחות - מעודכן פברואר 2012
09.01.2012 : חוזר 1481 - בנושא יתרות עוש doc
09.01.2012 : חוזר 1483 - טיפול בתביעות חברי קיבוצים
13.09.2011 : חוזר 1480 - מענק חימום למקבלי הבטחת הכנסה
11.08.2011 : חוזר 1478 - טבלת הנחות למקבלי גמלאות זקנה ושאירים - מעודכן לחודש אוגוסט 2011
06.07.2011 : חוזר 1476 - טבלת הנחות למקבלי גמלאות זקנה ושאירים - מעודכן לחודש יולי 2011
29.06.2011 : חוזר 1475 - הכנסות לאלמן
16.12.2010 : חוזר זוש 1467 - ידועים בציבור
29.08.2010 : חוזר 1465 - תשלום אוטומטי של קצבת זקנה ממעבר מקצבת נכות כללית
25.05.2010 : חוזר זוש 1462 - נוהל פנייה לייעוץ לקשיש
22.04.2009 : חוזר זוש 1456 - תשלום גמלה נוספת לנכה
22.09.2008 : חוזר זוש 1444- הודעה על חלוקת קצבה לגופים מאשפזים
11.08.2008 : חוזר זוש 1442 -מענק נישואין - תשלום אוטומטי של חלקו השני של המענק
29.04.2008 : חוזר זוש 1439 - חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה התשסח 2008
29.04.2008 : חוזר זוש 1428 - יציאה לחול - עדכון חוזר יציאה לחול ללילה אחד
15.04.2008 : חוזר זוש 1437 - תשלום אוטמטי של קצבת זקנה בגיל הזכאות
10.12.2007 : חוזר זוש 1430 -חידוש קצבת זקנה ושאירים לשוהה בחול
10.10.2007 : חוזר זוש 1408 - יוצאים לחול סוגיות נבחרות
16.08.2007 : חוזר זוש 1426-חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים התשסז -2007
25.11.2006 : חוזר זוש 1407-הענקה מטעמי צדק-שינוי בתהליכי עבודה
17.10.2006 : חוזר זוש 1406- מעבר מנכות לגמז-תחילת הזכאות
03.07.2006 : חוזר זוש 1403-ייזום תביעות לקצבת שאירים
27.06.2006 : חוזר זוש1401-תביעה חדשה לקצבת זקנה של עצמאי בגיל פרישה הגיל המותנה לצורך חישוב שיהוי
13.06.2006 : חוזר זוש 1400-תשלומי ביטוח סיעודי פרטי לעניין השלמת הכנסה
21.05.2006 : חוזר זוש 1398-זקנה במעבר מנכות-שיהוי
27.04.2006 : חוזר זוש 1396-רענון נהלים בחירה בין גמלאות נכות ושאירים
13.02.2006 : חוזר זוש 1389-ייזום תביעות לקצבת זקנה
28.09.2005 : חוזר זוש1381-מענק פטירה אוטומטי