נכות

 ItemsList

06.03.2022 : גמלה בגין צורך בהשגחה אצל ילדים להם רגישות למזון - 11.1 סופי
01.07.2020 : חוזר 2007 - המשך הנחיות נוהל קורונה + שבתת עובדים סוציאלים (002)
15.03.2020 : חוזר 205 - נוהל חירום – התפשטות הנגיף קורונה
16.06.2019 : חוזר נכות 2001 מתן זכאות בשיעור 188 דיסאוטונומיה ללא מערכת
28.01.2019 : עדכון חוזר 1999 הרחבת הזכאות לילדים עם תסמונות כרומוזומליות
16.01.2018 : שיעורי גמלאות נכות כללית ינואר 2018
04.05.2017 : חוזר נכות 1940 - שינויים בתעודות נכה
22.02.2017 : חוזר נכות 1950 - תשלום קחנ לנכים בעלי ליקוי שכלי ואו נפשי
31.01.2017 : חוק ההסדרים 2017-2018
16.01.2017 : חוזר נכות 1994 - תיקונים בעקבות הקצאת 300 מיליון למקבלי קצבאות הנכות
14.09.2016 : חוזר נכות מספר 1986 תשלום גמלת נכות מהיום ה - 31
07.08.2016 : חוזר מנכל ללא נוכחות
20.07.2016 : חוזר נכות 1985- עדכון חשבון בנק באמצעות האינטרנט
04.07.2016 : תהליך בדיקת זכאות לקצבת נכות לילדים בפנימיות פוסט אשפוזיות לאתר
02.06.2016 : חוזר נכות 1958- הגשת תביעה באינטרנט
24.03.2016 : חוזר נכות 1912 שליחת הודעות למבוטחים SMS
28.02.2016 : מצגת מנכל יום הנכה הבינלאומי- כנס עמותות 1.12.15
28.02.2016 : מצגת המשנה למנכל יום הנכה- כנס עמותות 1.12.15
24.02.2016 : חוזר נכות מספר 1947 - שהות בחול הפצת מידע
10.01.2016 : חוזר 1942- חודשי הסתגלות
06.01.2016 : חוזר משותף - השפעת מעמד ידועים בציבור על זכויות וחובות בביטוח לאומי
16.11.2015 : חוזר נכות 1974- שינוי בהתייחסות לגמלאות מחליפות שכר
01.11.2015 : חוזר 1964 - נוהל עבודה עם השירות לעיוור במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים- ללא מערכת
11.10.2015 : חוזר נכות 1971 - רפורמה בבריאות הנפש
20.09.2015 : חוזר נכות 1938- העברת חובות לזקנה
23.08.2015 : חוזר נכות 1973 - מחלקה ראשונהocx
23.07.2015 : חוזר נכות 1970 - מכתבי שינוי קצבה עקב שינוי במצב משפחתי
02.07.2015 : הטבות שכר בתקופת חופשת לידה וחופשה ללא תשלום
10.05.2015 : חוזר נכות 1855 - הפצת מידע - בני זוג מעודכן למאי 2015
06.05.2015 : חוזר נכות 1967 - תשלום למקבל חלק התלויים כאשר הנכה אסיר
28.04.2015 : חוזר נכות 1966 - פגימות מרובות באצבעות הידיים
15.03.2015 : חוזר נכות מספר 1954 השהיית חובות בנכות
28.01.2015 : חוזר נכות 1873 חוזר מזונות 1202 - נהלים חדשים לטיפול בקיזוז חוב של חייב מזונות על ידי פקיד תביעות נכות כללית
20.01.2015 : חוזר נכות 1961 - שיעורי גמלאות נכות לחודש ינואר 2015
29.12.2014 : חוזר נכות 1940 - חוזר תעודת נכה חדשח
02.12.2014 : שיתוף פעולה עם עמותת פרקינסון בישראל
21.10.2014 : חוזר נכות 1957 - תקנות בדיקה מחדש
06.10.2014 : חוזר נכות 1956 וחזור גביה 1420 בקשה לביצוע ביקורת גבייה
07.08.2014 : חוזר נכות 1954 - השהיית חובות בנכות
06.08.2014 : תדריך נכות- פרק 8
03.08.2014 : חוזר נכות 1727- (נע 1447) מסירת מידע על האפשרות להסיר את הערר
03.08.2014 : חוזר נכות 1729- (נע 1449 כפסים 2032) -החזר הוצאות אשל למוזמנים
03.08.2014 : חוזר נכות 1685- דרגת אי כושר ושיקום מקצועי
03.08.2014 : חוזר נכות 1768 - בחירה בין קיצבת נכות לבין קיצבה לפי חוק הנכים
03.08.2014 : חוות דעת לעניין פסד רפאל נרבון
03.08.2014 : חוזר נכות 1762 - תביעה לחידוש דיון
03.08.2014 : חוזר נכות 1784 חתימה על פרוטוקול רפואי
03.08.2014 : תדריך נכות - פרק 17
03.08.2014 : אבחונים פסיכולוגיים באמצעות גופים שנבחרו במכרז (חוזר נכות וכספים
28.07.2014 : חוזר נכות 1814 - יישום תיקון פרק ביטוח נכות - ועדת לרון
28.07.2014 : חוזר נכות 1809 - עידכון קיצבאות ינואר 2009
28.07.2014 : חוזר נכות 1807 - אישורים שנתיים
28.07.2014 : חוזר נכות 1806 - אימות חשבון בנק
28.07.2014 : חוזר נכות 1805 - סבב בקרת הכנסות
28.07.2014 : בית הדין הארצי לעבודה - פסק דין אלקסלסי
28.07.2014 : החלטות צוות משרד ראשי בנושא חווד כושר השתכרות
28.07.2014 : חוזר נכות 1832 - נוהל תשלום החזר הוצאות בגין אי הופעה לוועדה רפואית - נכות כללית
28.07.2014 : חוזר נכות 1887 חוזר ניידות 1948 חוזר לשכה משפטית - אופן הטיפול בפסקי דין הנוגעים לתחומי אגף גמלאות נכות
28.07.2014 : תדריך נכות פרק 3 - תושבות עלייה וזכאות
28.07.2014 : רענון נוהל - החלפת מקבל
28.07.2014 : חוזר נכות 1909 - הפצת מידע הכנסות נכה מעבודה - תיקון 05.12.13
28.07.2014 : חוזר נכות מס' 1902 תיקון תאריך לידה – נוהל טיפול
28.07.2014 : חוזר נכות 1909 - הפצת מידע הכנסות נכה מעבודה
28.07.2014 : חוזר נכות מס' 1943 - עדכון בני זוג
28.07.2014 : מעודכן ל- 1.01.14 לפי הרכב משפחה
20.07.2014 : חוזר נכות 1765-זכאות לשיקום מיקצועי לחיילי צדל
20.07.2014 : חוזר נכות 1754- קביעת נכות רפואית לחולי המופיליה
20.07.2014 : חוזר נכות 1790 - קביעת דרגת נכות רפואית בגין סוכרת עם סיבוכים
20.07.2014 : חוזר נכות 1786 וחוזר שיקום 1240 קביעת דרגת אי כושר לאדם עם חרשות שחדל לעבוד
20.07.2014 : חוזר נכות 1775 -תיקון סעיפים 33 ו - 34 למבחנים הרפואיים - סימולציה (חוזר נפגעי עבודה 1487)
20.07.2014 : חוזר נכות 1772 - משלוח העתק פרוטוקול רפואי למקבל גמלה
20.07.2014 : חוזר נכות 1770- שיעורי גמלאות נכות כללית ינואר 2008
20.07.2014 : חוזר נכות מספר 1901 קווים מנחים לקביעת דרגה מלאה במקרים של נכויות קשות
20.07.2014 : חוזר נכות 1900 שיעורי גמלאות נכות לחודש ינואר 2012
20.07.2014 : חוזר נכות 1915 - מענק פטירה לילד
03.07.2014 : חוזר נכות 1933 חוזר לשכה רפואית 82 הוראות לטיפול בתביעות של אנשים עם נכות קשה
02.07.2014 : חוזר נכות 1953 - נוהל המשך טיפול בתיקים בעקבות ממצאי חקירות
26.06.2014 : חוזר נכות 1952 - נוהל המשך טיפול בתיקים בעקבות ממצאי חקירות
27.05.2014 : חוזר אופן הגשת תביעות ומסמכים
21.05.2014 : שיעורי גמלאות נכות לחודש ינואר 2014
02.04.2014 : סיכום מפגש מנהלי מחלקות מתאריך 18.3.14
01.04.2014 : חוזר נכות 1941 - מסירת חוות דעת רפואית למבוטח
01.04.2014 : חוזר נכות 1934 - הפצת מידע הכנסות שלא מעבודה - נכה ובן זוג - תיקון 05.12.13
05.08.2013 : חוזר נכות 1937 - ביקורת גבייה לפי סעיף 366
24.04.2013 : זכויותיהם של מקבלי קצבת נכות כללית במוסדות שונים
26.02.2013 : חוזר נכות 1929- בדיקת זכאות עקרונית למי שנמצא באומנה או במוסד
14.02.2013 : חוזר נכות מספר 1925 ביטול נוהל החזרת תביעה לתובע
14.02.2013 : חוזר נכות 1924 - מניעת כפל הכנסה מתמיכה ממשרד הדתות
14.02.2013 : חוזר נכות 1914 - השהיית טיפול בתביעה בטרם חלפו 90 יום
14.02.2013 : חוזר נכות 1923 שיעורי גמלאות נכות לחודש ינואר 2013_
14.02.2013 : חוזר נכות מספר 1919 - הטבות נלוות
14.02.2013 : חוזר נכות 1911 - קביעת דרגת אי כושר תנאים לקביעת דרגת אי כושר מלאה למי שמשלים את לימודיו התיכוניים
14.02.2013 : חוזר נכות 1910 החלטה על זכאות לקצבת נכות - פיגור שכלי
14.02.2013 : חוזר נכות 1905 - הנחיות בנוגע לישום פסק דין שניתן בבית הדין הארצי שעניינו פרשנות לנושא סכרת עם סיבוכים
14.02.2013 : חוזר נכות 1903 - כפל גמלאות לפי סעיף 323(ג) לחוק הביטוח הלאומי
14.02.2013 : חוזר נכות 1899- ביצוע תקנות בדיקה מחדש ותביעה חוזרת
14.02.2013 : חוזר נכות 1893 נכות פסיכיאטרית לתקופה זמנית נוספת
14.02.2013 : חוזר נכות 1855 - הפצת מידע - בני זוג
14.02.2013 : חוזר נכות 1848 נוהלים - ועדות רפואיות
14.02.2013 : חוזר נכות מספר 1928 לשכה רפואית מספר 78 - ביצוע אבחון רפואי לעקרת בית וקביעת דרגת אובדן כושר תפקוד במשק בית בסניף
14.02.2013 : קווים מנחים להחלטת בדרגת אי כושר
14.02.2013 : חוזר 1884 - טיפול בחובות שנוצרו עקב לרון
26.08.2012 : חוק הפוליו
26.08.2012 : חוזר נכות 1830 חוזר כספים 2130 חוזר איבה 1348 - מניעת כפל- איבה נכות
26.08.2012 : חוזר נכות 1879 חוזר ניידות 1942 - תיקים שנפגעו בשריפה בארכיב
26.08.2012 : חוזר נכות 1872 קיצבאות נכות ינואר 2011
26.08.2012 : חוזר נכות 1750-תיקון הגדרת עקרת בית - סעיף 195 לחוק
25.08.2012 : חוזר נכות 1871 כפלים באגף גמלאות
25.08.2012 : חוזר נכות 1862 - בדיקה של שיעור נכות רפואית בתום נכות זמנית
17.05.2011 : חוזר נכות 1881 חוזר ועדות חוזר הלשכה הרפואית - סעיף 37 (3) (4)
19.12.2010 : חוזר נכות 1868 - כרטיס נטען
20.09.2010 : חוזר נכות 1860 - תיקון הגדרת ילד - הארכת תקופת הזכאות לתוספת עבור ילד בצבא עד גיל 24
14.03.2010 : חוזר נכות 1841 - החלטות הקשורות ללרון
04.03.2010 : חוזר נכות 1839 - העברת תיק לוועדה בסניף אחר מסכים
23.02.2010 : חוזר נכות 1835 - תביעות נפגעות תקיפה מינית
24.01.2010 : חוזר נכות 1831 - קיצבאות נכות ינואר 2010
29.10.2009 : חוזר נכות 1824- זוג מאותו מין
15.02.2009 : חוזר נכות 1810 - מועד תחילת נכות חולים אונקולוגיים