מילואים

 ItemsList

16.11.2020 : איגרת למעסיק 2020
11.01.2018 : מיצוי זכויות במילואים
01.08.2017 : חוזר הגשת תביעת מעסיק ידני באופן מקוון
07.07.2016 : חוזר לאינטרנט - הגשת תביעות לתגמולי מילואים באמצעות ממשל זמין (האינטרנט) (2)
30.06.2016 : הפרשי גמלה לחברי קיבוץ בעקבות עדכון בסיס הקיבוץ
21.03.2016 : חוזר מילואים לאינטרנט של מיצוי זכויות 2015
28.07.2014 : אינדקס- קובץ חוזרי נכות
24.07.2014 : 1.04 חוזר לאינטרנט - צוק איתן תשלום מקדמות למשרתים במילואים
28.05.2014 : 1 05 מעסיק ממוכן שינוי חשבון בנק מילואים
20.05.2014 : חוזר לאינטרנט - עדכון פרטי חשבון בנק באמצעות האינטרנט על ידי המשרתים במילואים
19.01.2014 : שינויים בתעריפי גמלאות באגף
02.05.2013 : חוזר-תשלום תגמולי מילואים לפי השכר בפועל
03.09.2012 : עדכונים בתהליכי עבודה
03.09.2012 : קבלת תביעות מעסיקים ממוכנים במילואים באמצעות האינטרנט B2B
15.03.2012 : אגרת למעסיקים בדבר תהליך חדש בהגשת תביעות ממוכנות האמצעות ה -B2B
27.10.2011 : 1 04 תוספת לחוזר מילואים 2011
26.10.2011 : 1 04 חוזר משותף מילואים אבטלה 2011 (3)
05.07.2011 : הסכם לאנשי צוות אויר
24.05.2011 : תיקון 127 לחוק התחשבנות עובד מול המעביד
24.05.2011 : אגרת למעסיק
24.05.2011 : 1 5 תיקון חוק מילואים
27.06.2004 : תיקון סעיף 273 לחוק והודעות אישיות לעובדים
28.11.2001 : תוספת להסכם צוות אויר
14.09.2000 : נוהל הגשת תביעה אישית - רענון הוראות