מפרקים מדומים


נקע הברך מלווה קרע של שתי רצועות לפחות.

ליקוי​​אחוז מוגבלות
1. מפרק מדומה בעצם הירך, מתחת לאזור צוואר הירך, המאפשר הליכה בעזרת מכשיר הליכה בלבד80%​
2. מפרק מדומה באזור צוואר הירך ​50%​
3. מפרק מדומה בעצם הירך ​50%​
4. מפרק מדומה בעצם השוק 40%