מומים מלידה


מומים מלידה, שממצאיהם הרפואיים מקבילים מבחינה אנטומית לאחד הליקויים המפורטים ברשימת הליקויים, ייחשבו לעניין שיעור המוגבלות בניידות כליקוי עצמו.