תהליך אי–ספיקה הקפית בעורקי הרגליים


ח. תהליך אי-ספיקה הקפית בעורקי הרגליים

 
ליקוי​​אחוז מוגבלות

א(1) מלווה בכל הממצאים הבאים במצטבר:
א. צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני
ב. העדר דפקים בעורקי Dorsalis Pedis
ו- Tibialis Posterior;
ג. אינדקס לחץ דופלר קרסול- זרוע פחות מ- 0.6

40%​
א(2) כאשר קיים חשד לNon-Compressible Vessels, נוכחות של לפחות אחד מהממצאים האלה:
א. עקומת Pulse V0lume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-10 מ"מ
ב. Pulsatility Index פחות מ-8 בכף הרגל
ג. גל דופלר בי- פזי בכף הרגל
ד. Toe Pressure - אינדקס לחץ בוהן- זרוע פחות מ-0.5 ​
40%​
א(3 ) כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה -
ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על-סיסטולי או מבחן Tip oeing, ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות.​
40%​
ב(1 ) כל הממצאים האלה במצטבר:
א. צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני
ב. העדר דפקים בעורקי Dorsalis Pedis ו-Tibialis Posterior ;
ג. אינדקס לחץ דופלר קרסול- זרוע פחות מ - 0.4
70%​
ב (2 ) כאשר קיים חשד ל- Non Compressible, נוכחות של אחד או יותר מהממצאים הבאים:
א. עקומת Pulse Volume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-5 מ"מ.
ב. Pulsatility Index פחות מ-5 בכף הרגל
ג. גל דופלר מונו-פזי בכף הרגל
ד. Toe Pressure - אינדקס לחץ בוהן –זרוע פחות מ- 0.3​
70%​
ב (3 ) כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה - ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על- סיסטולי או מבחן Tip Toeing, ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות. ​70%​
ג כל הממצאים המתאימים לנכות של 70% כמפורט לעיל בתוספת כיבים איסכמים או נמק.
100%​

אם קבעה הוועדה שעל המוגבל בניידות להיבדק במעבדת כלי דם לעניין סעיף זה, תקבע את המעבדה או המעבדות שבהן ייבדק.