הגבלת כושר תנועת המפרקים ברגליים או החלפתם


 
ליקוי​​אחוז מוגבלות
כאשר מתקיים בנבדק יותר מפסקת משנה אחת מבין אלה המנויות בפסקאות (א) או (ב) שלהלן, ייקבע האחוז הגבוה מבין האחוזים הקבועים בצד פסקאות המשנה המתקיימות בנבדק.
(א) הגבלות בכושר תנועת המפרקים:
(1) הגבלה בכושר תנועת מפרק הירך מלווה כוויצה כיפופית (הגבלה באכסטנזיה) העולה על °30 והתנועתיות במפרק הירך (אבדוקציה או אדוקציה או רוטציה) הינה פחות מ- °20. ​
50%​
(2) סעיף 1 דלעיל דו-צדדי80%​
(3) הגבלה בכושר תנועת הברך מלווה כיפוף פחות מ- °135 ויישור פחות מ- °160. ​60%​
(4) סעיף 3 דלעיל דו-צדדי.80%​
(5) דריכה על הצד החיצוני של כפות הרגלייםPes varus maxius bilateralis ​40%​
(6) Pes equino - varus bilateralis​40%​
(7) דריכה על הצד הפנימי של כפות הרגליים.Pes valgus maxius bilateralis ​40%​
(ב) החלפת מפרקים בירך או בברך:
(1) מצב אחרי החלפת מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים קליניים, רנטגניים או הדמייתיים אחרים, להתרופפות המפרק
60%​
(2) מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד50%​
(3) מצב אחרי החלפת שני מפרקים​70%
(4) מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים​80%​
(5) מצב אחרי החלפת ארבעה מפרקים​100%​