קשיונות


ליקוי​​אחוז מוגבלות
1. . קשיון מוחלט של מפרק הירך 
80%​
2. קשיון דו-צדדי של מפרקי הירכיים ​100%​
3. קשיון הברך במצב של 1700 -0 180 ​50%​
4. קשיון דו- צדדי של מפרקי הברכיים 80%​
5. קשיון מפרק הברך במצב של כיפוף גדול יותר או סטייה לצדדים​70%​
6. קשיון שני מפרקי הברכיים במצב של כיפוף גדול או סטייה לצדדים​100%​
7.  קשיון פרקי הקרסול של שתי הגפיים​40%​