קיצור גפה


 
ליקוי​​אחוז מוגבלות
קיצור בגפה התחתונה ב- 15 ס"מ או יותר לעומת הגפה השניה שאינו תוצאה של אחת הנכויות הנ"ל.40%