תנאי הזכאות


כדי להיות זכאית לקצבה לשמירת היריון, עלייך לענות על כל תנאי הזכאות הבאים:

תנאי ראשון - תושבות

את תושב/ת ישראל.

תנאי שני - תקופת אכשרה

את עובדת שכירה או עובדת עצמאית, ושילמת דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו הפסקת לעבוד עקב שמירת ההיריון.

אם לא עבדת 6 חודשים, ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה, שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה - למידע נוסף לחצי כאן.

תנאי שלישי - סיכון לאישה או לעובר

את עשויה להיות זכאית לקצבה אם אחת מהסיבות הבאות מתקיימות במשך 30 יום לפחות:
  • נאלצת להיעדר מעבודתך בזמן ההיריון עקב סיכון רפואי לך או לעובר, הנובע מההיריון.
  • אינך יכולה להמשיך לעבוד בגלל שסוג העבודה, מקום העבודה או אופן ביצוע העבודה, מסכנים אותך או את העובר, ולא נמצאה לך עבודה חלופית מתאימה במקום עבודתך.
תקופת השמירה הראשונה צריכה להיות 30 יום רצופים לפחות. אם קיימת הפסקה בשמירת ההיריון, כל תקופה נוספת של שמירת היריון צריכה להיות 14 יום לפחות.

שמירת היריון למשך פחות מ-30 יום

אם היית בשמירת היריון פחות מ-30 יום, תוכלי להיות זכאית לקצבה אם מתקיימים כל התנאים האלה:
  • ניתנה לך שמירת היריון ל-30 יום לפחות.
  • אושרה לך על ידי המוסד לביטוח לאומי גמלה לשמירת הריון לתקופה של 30 ימים לפחות, אולם הלידה או הפסקת ההריון התרחשו לפני שחלפו 30 ימים.
לתשומת לבך, רופא גניקולוג מומחה מטעם הביטוח הלאומי בודק שהסיבה לבקשה לשמירת היריון היא בהתאם לחוק. הרופא יכול לבקש הבהרות ופרטים בכל הנוגע לאישור הרפואי. אם הסיבות הרפואיות אינן מצדיקות שמירת היריון, או שסוג העבודה או עיסוקה של האישה אינם מהווים סכנה לאם ולעובר לפי החוק, הרופא יכול לא לאשר את תביעתך.

תנאי רביעי - שהות בישראל

יציאה לחו"ל בתקופת שמירת ההריון שוללת את הזכאות לקצבה.

תנאי חמישי - תשלום מגופים אחרים

הקצבה לשמירת היריון תשולם לך, רק אם את לא מקבלת תשלום מגורם אחר עבור ימי שמירת ההיריון, כמו ימי מחלה מהמעסיק, ביטוח מהמעסיק וכו'.

אם את מקבלת קצבה נוספת מביטוח לאומי, תוכלי לקבל גם קצבה לשמירת היריון במקרים מסוימים - לבדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת לחצי כאן.