תביעת פיצוי מצד שלישי


אדם המקבל קצבת שאירים, והוא תובע מצד שלישי פיצוי כלשהו על הנזק שנגרם (לפי פקודת הנזיקין, נוסח חדש, או לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), חייב להודיע על התביעה למוסד לביטוח לאומי. הביטוח הלאומי רשאי אף הוא לתבוע לדין את הגורם לנזק.