יתום


ילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה:

על פי חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה) התשנ"ה-1995 משולם תגמול מיוחד לילד שהורהו נרצח עקב מעשה אלימות של בן/בת הזוג. התגמול משולם ליתומים נוסף על קצבאות אחרות שהם זכאים להן, כמו קצבת ילדים, קצבת שאירים וכל קצבה אחרת.  מידע נוסף בנושא תגמול לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה

יילוד שאמו נפטרה בלידה:

אם נפטרה יולדת בשעת הלידה או בתוך שנה מיום הלידה, ישולם בעד היילוד, נוסף על קצבת השאירים המשולמת עבורו, גם תשלום מיוחד, ובלבד שהיולדת הייתה זכאית למענק לידה ו/או לדמי לידה.

ילד יתום שהורהו מקבל קצבת אזרח ותיק וגם מחצית קצבת שאירים

ההורה יהיה זכאי לתוספת עבור הילד גם בקצבת אזרח ותיק וגם בקצבת השאירים.

ילד יתום  משני הורים

  • ילד יתום משני הורים יכול לקבל שתי קצבאות שאירים.
    אם הוא זכאי לקצבת שאירים מכוח הורה אחד ולקצבת תלויים בנפגעי עבודה מכוח הורהו השני, יוכל לבחור בין קצבת התלויים בנפגעי עבודה ובין שתי קצבאות השאירים.
  • ילד יתום שאחד מהוריו נפגע בפעולת איבה זכאי לתגמול בנפגעי איבה מכוח הורה אחד ולקצבת שאירים מכוח הורהו השני.