בדיקת הכנסות לאלמן


ההכנסות הבאות נלקחות בחשבון לצורך חישוב הזכאות לקצבה, לאחר שמופחת מהן 1,604 ש"ח לחודש:

החל ב- 01.01.2022

  • הכנסות מעבודה כשכיר או כעצמאי.
  • הכנסה מפנסיה המשולמת לאלמן עקב פרישתו מעבודה.
  • הכנסה חודשית שמשולמת לאלמן לראשונה בהגיעו לגיל פרישה, כגון קופת גמל או כל תוכנית ביטוח אחרת המניבה הכנסה חודשית.

אלמן המקבל קצבת אזרח ותיק והוא עצמאי או שאינו עובד

סכום הקצבה נלקח בחשבון במלואו, לצורך חישוב הזכאות לקצבה. אם הוא עובד שכיר- סכום הקצבה לא נלקח בחשבון.  

אלמן המקבל פנסיית שאירים של אשתו המנוחה

  • אם הוא עובד שכיר - הכנסה זו תילקח בחשבון לצורך חישוב הזכאות לקצבה, לאחר שיופחת ממנה סכום מסוים.
  • אם הוא עובד עצמאי או שאינו עובד - הכנסה זו תילקח בחשבון במלואה.

אלמן המקבל תגמול לנפגע מפעולת איבה, או תגמול לנכה רדיפות הנאצים המשולם על ידי משרד האוצר

  • אם הוא עובד שכיר - הכנסות אלה אינן נלקחות בחשבון.
  • אם הוא עובד עצמאי או שאינו עובד - הכנסות אלה נלקחות במלואן.

התקופה שבה נבדקות ההכנסות

לצורך בדיקת הזכאות לקצבה נלקחות בחשבון הכנסות האלמן ב-12 החודשים שקדמו לחודש פטירת האשה (כולל חודש הפטירה),
או הכנסותיו בשנה שבה נפטרה האישה (מינואר עד דצמבר של אותה השנה).

לאחר פטירת האישה - ייבדקו הכנסותיו לפי שנת המס של כל שנה (מינואר עד דצמבר של כל שנה).   

 

לנוחותך, מחשבון לבדיקת זכאותך לקצבת שאירים לפי הכנסותיך.