בדיקת הכנסות לאלמןחישוב ההכנסות של האלמן

 • אלמן יכול להיות זכאי לקצבת שאירים אם סכום ההכנסות שלו הוא עד 7,146 ש"ח (החל ב- 01.01.2024). בבדיקת הזכאות נלקחות בחשבון כל ההכנסות של האלמן. 
 • למי שיש הכנסה מעבודה כשכיר או עצמאי, הכנסה מפנסיה או הכנסה חודשית שמשולמת לו לראשונה בהגיעו לגיל פרישה, כגון קופת גמל או כל תוכנית ביטוח אחרת המניבה הכנסה חודשית - נפחית מהכנסות אלה 1,905 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) בבדיקת הזכאות לקצבה. 
  לדוגמה: למבוטח יש הכנסה מפנסיה בסך 7,200 ש"ח, לאחר הפחתה של 1,905 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) - הכנסתו תהיה 5,396 ש"ח. 
  לפי הכנסה זו הוא עשוי להיות זכאי לקצבת שאירים אם יענה על שאר תנאי הזכאות.

אלמן המקבל קצבת אזרח ותיק והוא עצמאי או שאינו עובד

 • סכום הקצבה נלקח בחשבון במלואו, לצורך חישוב הזכאות לקצבה. 
 • אם אתה עובד שכיר- סכום הקצבה לא נלקח בחשבון.  

אלמן המקבל פנסיית שאירים של אשתו המנוחה

 • אם אתה עובד שכיר - הכנסה מפנסיה תילקח בחשבון לצורך חישוב הזכאות לקצבה, לאחר שיופחת ממנה סכום מסוים.
 • אם אתה עובד עצמאי או שאתה לא עובד - ההכנסה מפנסיה תילקח בחשבון במלואה.

אלמן המקבל תגמול לנפגע איבה או תגמול לנכה רדיפות הנאצים ממשרד האוצר

 • אם אתה עובד שכיר - התגמולים האלה לא נלקחים בחשבון.
 • אם אתה עובד עצמאי או שאתה לא עובד - התגמולים האלה נלקחים בחשבון במלואם.

התקופה שבה נבדקות ההכנסות

בבדיקת הזכאות לקצבה, אנו לוקחים בחשבון את ההכנסות של האלמן ב-12 החודשים שקדמו לחודש פטירת אשתו (כולל חודש הפטירה), או את הכנסותיו בשנה שבה נפטרה אשתו (מינואר עד דצמבר של אותה השנה).

לאחר פטירת האישה - אנו נבדוק את הכנסותיו של האלמן לפי שנת המס של כל שנה (מינואר עד דצמבר של כל שנה).   

 

לרשותך, מחשבון לבדיקת זכאותך לקצבת שאירים לפי הכנסותיך.