בדיקת הכנסות לאלמןאלה ההכנסות שאנו בודקים כדי לחשב את זכאותך לקצבת שאירים, לאחר שמופחתים מהן 1,804 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) לחודש:

  • הכנסה מעבודה כשכיר או כעצמאי.
  • הכנסה מפנסיה המשולמת לאלמן עקב פרישתו מעבודה.
  • הכנסה חודשית שמשולמת לאלמן לראשונה בהגיעו לגיל פרישה, כגון קופת גמל או כל תוכנית ביטוח אחרת המניבה הכנסה חודשית.

אלמן המקבל קצבת אזרח ותיק והוא עצמאי או שאינו עובד

סכום הקצבה נלקח בחשבון במלואו, לצורך חישוב הזכאות לקצבה. אם אתה עובד שכיר- סכום הקצבה לא נלקח בחשבון.  

אלמן המקבל פנסיית שאירים של אשתו המנוחה

  • אם אתה עובד שכיר - הכנסה מפנסיה תילקח בחשבון לצורך חישוב הזכאות לקצבה, לאחר שיופחת ממנה סכום מסוים.
  • אם אתה עובד עצמאי או שאתה לא עובד - ההכנסה מפנסיה תילקח בחשבון במלואה.

אלמן המקבל תגמול לנפגע איבה או תגמול לנכה רדיפות הנאצים ממשרד האוצר

  • אם אתה עובד שכיר - התגמולים האלה לא נלקחים בחשבון.
  • אם אתה עובד עצמאי או שאתה לא עובד - התגמולים האלה נלקחים בחשבון במלואם.

התקופה שבה נבדקות ההכנסות

בבדיקת הזכאות לקצבה, אנו לוקחים בחשבון את ההכנסות של האלמן ב-12 החודשים שקדמו לחודש פטירת אשתו (כולל חודש הפטירה), או את הכנסותיו בשנה שבה נפטרה אשתו (מינואר עד דצמבר של אותה השנה).

לאחר פטירת האישה - אנו נבדוק את הכנסותיו של האלמן לפי שנת המס של כל שנה (מינואר עד דצמבר של כל שנה).   

 

לרשתוך, מחשבון לבדיקת זכאותך לקצבת שאירים לפי הכנסותיך.