בדיקת הכנסות לאלמן


 

ההכנסות הבאות נלקחות בחשבון לצורך חישוב הזכאות לקצבה, לאחר שמופחת מהן 1,604 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) לחודש:

  • הכנסות מעבודה כשכיר או כעצמאי
  • הכנסה מפנסיה המשולמת לאלמן עקב פרישתו מעבודה
  • הכנסה חודשית שמשולמת לאלמן לראשונה בהגיעו לגיל פרישה, כגון קופת גמל או כל תוכנית ביטוח אחרת המניבה הכנסה חודשית.

אלמן המקבל קצבת אזרח ותיק - סכום הקצבה נלקח בחשבון במלואו, לצורך חישוב הזכאות לקצבת השאירים.

 

אלמן המקבל פנסיית שאירים מכוח אשתו המנוחה
אם הוא עובד כשכיר - הכנסה זאת תילקח בחשבון לצורך חישוב הזכאות לקצבה, לאחר שיופחת ממנה סכום מסוים.
אם הוא עובד כעצמאי או שאינו עובד -  ההכנסה הזאת תילקח בחשבון במלואה.

 

אלמן המקבל תגמול לנפגע מפעולת איבה, או תגמול לנכה רדיפות הנאצים המשולם על ידי משרד האוצר
אם הוא עובד כשכיר - הכנסות אלה אינן נלקחות בחשבון
אם הוא עובד כעצמאי או שאינו עובד - הכנסות אלה נלקחות במלואן.

 

התקופה שבה נבדקות ההכנסות
לצורך בדיקת הזכאות לקצבה נלקחות בחשבון ההכנסות של האלמן ב-12 החודשים, שקדמו לחודש פטירת האשה (כולל חודש הפטירה), או הכנסותיו בשנה שבה נפטרה האישה (מינואר עד דצמבר של אותה השנה). החל בחודש ינואר  שלאחר פטירת האישה ואילך, ייבדקו הכנסותיו לפי שנת המס של כל שנה (מינואר עד דצמבר של כל שנה).   

 

לנוחותך, מחשבון לבדיקת זכאותך לקצבת שאירים לפי הכנסותיך.