תנאי הזכאות לדמי פגיעה


תהיה זכאי לדמי פגיעה, אם אתה עונה על התנאים הבאים:

אינם זכאים לדמי פגיעה:

  • מבוטח שעבד למעשה בתקופת אי-הכושר שנקבעה בתעודה הרפואית.
  • מבוטח שנפגע בזמן שהיה בשיקום מקצועי או בהכשרה מקצועית, ולא נגרע מהכנסתו מעבודה עקב הפגיעה.
  • אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער.
  • עובד זר ששוהה בארץ שלא כחוק.