ניכויים מהקצבה


​הביטוח הלאומי רשאי לנכות מקצבת התלויים כל סכום ששולם למבוטח או למקבל הקצבה בטעות, שלא כדין או כמקדמה; וכן כל סכום שבו חייב מקבל הקצבה או המבוטח כדמי ביטוח או כיתרת דמי ביטוח.

ניכוי על פי חוק ביטוח בריאות
קצבאות תלויים חייבות בניכוי דמי ביטוח בריאות. סכום הניכוי למבוטח עד גיל פרישה 106 ש"ח (החל ב- 01.01.2022).  מעל גיל זה יהיה סכום הניכוי 205 ש"ח (החל ב- 01.01.2022)

פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות מקצבאות:
  • אישה נשואה.
  • תושב חוץ, שטחים, אוטונומיה.
  • ילד עד גיל 18.
  • חייל בשירות סדיר.
  • עובד שכיר, עובד עצמאי (עד גיל 67).
  • לא-עובד המשלם דמי ביטוח.
  • מקבל פנסיה מוקדמת (חוץ מנכה בשיעור 100%).


ניכויים מהקצבה לטובת ארגון נכי תאונות עבודה 
ביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת התלויים דמי חברות ל"ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל", וכן תשלום לקרן לעזרה הדדית של הארגון ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון. 
מי שמתנגד לניכוי יודיע לנו בכתב. הניכוי ייפסק בתום חודש מיום שתתקבל ההודעה.