ניכויים מהקצבה


​המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת התלויים כל סכום ששולם למבוטח או למקבל הקצבה בטעות, שלא כדין או כמקדמה; וכן כל סכום שבו חייב מקבל הקצבה או המבוטח כדמי ביטוח או כיתרת דמי ביטוח.

ניכוי על פי חוק ביטוח בריאות
קצבאות תלויים חייבות בניכוי דמי ביטוח בריאות. סכום הניכוי למבוטח עד גיל פרישה 104 ש"ח (החל ב- 01.01.2019).  מעל גיל זה יהיה סכום הניכוי 200 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)

פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות מקצבאות:
  • אישה נשואה.
  • תושב חוץ, שטחים, אוטונומיה.
  • ילד עד גיל 18.
  • חייל בשירות סדיר.
  • עובד שכיר, עובד עצמאי (עד גיל זקנה).
  • לא-עובד המשלם דמי ביטוח.
  • מקבל פנסיה מוקדמת (חוץ מנכה בשיעור 100%).


ניכויים מן הקצבה לטובת ארגון נכי תאונות עבודה
מי שמקבל קצבת תלויים,  רשאי המוסד לביטוח לאומי לנכות מקצבתו דמי חברות ב"ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל", וכן תשלום לקרן לעזרה הדדית של הארגון ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון. המתנגד לניכוי יודיע זאת בכתב למוסד לביטוח לאומי. הניכוי ייפסק בתום חודש מיום שתתקבל ההודעה.